Glavni menu

Opazili smo

Odkrito, 22. 5. 2018, Tadeja Anžlovar

Odkrito o šolstvu

Pogovor s Polono Kenda, ravnateljico OŠ Simona Kosa Podbrdo, Metko Zorec, predsednico Učiteljskega združenja in dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS

18. 5. 2017

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.

Več ...

22. 2. 2017

Predlog Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Več ...

21. 2. 2017

Novinarska konferenca ministrice dr. Maja Makovec Brenčič in državne sekretarke dr. Andreja Barle Lakota o predlogu modela oskrbe z učnimi gradivi.

V torek, 21. februarja 2017, je bila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport novinarska konferenca, na kateri sta ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota predstavili predlog modela oskrbe z učnimi gradivi.

Več ...

20. 2. 2017

Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Več ...

23. 1. 2017

Povzetek javne razprave o položaju drugega tujega jezika v OŠ

Na spletni strani MIZŠ je objavljen povzetek javne razprave o položaju drugega tujega jezika v OŠ

Več ...

14. 7. 2016

Izhodišča za javno razpravo o položaju drugega tujega jezika v osnovni šoli.

Na spletni strani MIZŠ so objavljena izhodišča za javno razpravo o položaju drugega tujega jezika v osnovni šoli.

Več ...

14 4. 2016

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja.

Več ...

15. 3. 2016

Vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odprlo spletno stran Vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja.

Več ...

30. 1. 2016

Predlog Uredbe o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Uredbe o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

Več ...

1. 12. 2015

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja.

Več ...

22. 9. 2015

Vabilo k javni razpravi o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ)

MIZŠ je 21. septembra 2015 odprlo forum za javno razpravo o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ). Forum bo odprt za sodelovanje do konca oktobra.

Več ...

23. 4. 2015

Predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.

Več ...

15. 4. 2015

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Več ...

21. 11. 2014

Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Več ...

30. 5. 2014

Sklep o izboru osnovnih šol, ki se v šolskem letu 2014/15 vključijo v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred OŠ

Na spletni strani MIZŠ je objavljen seznam Sklep o izboru osnovnih šol, ki se v šolskem letu 2014/15 vključijo v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred OŠ.

Več ...

28. 5. 2014

Seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2014/15

Na spletni strani MIZŠ je objavljen seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2014/15.

Več ...

21. 4. 2014

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah.

Več ...

10. 4. 2014

Informacija o stanju prijav a vpis v srednje šole za šolsko leto 2014/15

Na spletni strani MIZŠ je objavljena informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole.

Več ...

22. 3. 2014

Objavljen je Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole

V Uradnem listu št. 20/14 z dne 21. 3. 2014 je objavljen Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole.

Več ...

9. 2. 2014

Predlog Pravilnika o uvajanju prvega tujega jezika v drugi razred

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o uvajanju prvega tujega jezika v drugi razred.

Več ...

8. 1. 2014

Rokovnik za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2014/2015

Na spletni strani MIZŠ je objavljen rokovnik za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2014/2015.

Več ...

18. 1. 2013

Objavljen je Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

V Uradnem listu št. 3/13 z dne 11. 1. 2013 je objavljen nov Zakon o šolski prehrani.

Več ...

29. 6. 2012

Objavljen je Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

V Uradnem listu št. 50/12 z dne 29. 6. 2012 je objavljen Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole.

Več ...

Šolski sistem brez pomembnega temelja – staršev, je kot vaza z luknjo. (Jesse Jackson)

5. 10. 2018

5. oktober, mednarodni dan učiteljev

Mednarodni dan učiteljev je leta 1994 proglasil UNESCO, s čimer je obeležil 5. oktober 1966, ko je bilo na medvladni konferenci, ki jo je v Parizu organiziral UNESCO, v sodelovanju z ILO sprejeto priporočilo o položaju učiteljev.

Namen mednarodnega dneva učiteljev je predstaviti in poudariti poslanstvo učiteljev in njihove dosežke v vzgoji in izobraževanju.

Ob njihovem dnevu iskreno voščimo vsem učiteljem in jim tudi v prihodnje želimo veliko zadovoljstva pri njihovem pomembnem in zahtevnem delu z zvedavimi učenci ter obilo uspešnega sodelovanja s starši.

V spodbudo pri delu vabimo k ogledu razmislekov o učiteljih in vzgojiteljih, ki so ga pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Ob mednarodnem dnevu učiteljev se Republika Slovenija že od leta 1996 pedagoškim delavcem za njihovo izjemno delo in dosežke pokloni s podelitvijo nagrad na področju šolstva. Letošnje leto je nagrade prejelo 11 nagrajencev, kar je največje možno število. Nagrajencem čestitamo.

Imena nagrajencev in obrazložitve nagrad so na voljo na povezavi.

24. 4. 2018

Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva, predlogi Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Predstavniki Zveze aktivov svetov staršev Slovenije smo na nedavnem rednem letnem posvetovanju strnili nekaj ugotovitev in predlogov za nadaljnji razvoj slovenske osnovne šole. Predloge smo strnilli v dokumentu, ki je na voljo na povezavi. Vabimo vas tudi k ogledu video zapisa predstavitve dokumenta.

7. 4. 2018

Posvetovanje in 9. redno zasedanje Skupščine ZASSS

V soboto, 7. aprila 2018, smo se člani ZASSS srečali na devetem rednem zasedanju Skupščine. Ob tem smo organizirali tudi posvetovanje z naslovom "Vloga staršev pri oblikovanju in izvedbi programa OŠ".

Zahvaljujemo se vodstvu in zaposlenim na OŠ Brinje, POŠ Polica, ki je gostila naše srečanje.

9. 3. 2018

Napoved nadaljevanja splošne stavke za področje vzgoje in izobraževanja

Na Zvezo aktivov svetov staršev prejemamo vprašanja staršev, kako naj poskrbijo za varstvo svojih otrok v sredo, 14. marca, ko je napovedano nadaljevanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. Ob tem ponavljamo obvestilo, da stavka ne odvezuje vodstev vzgojno-izobraževalnih zavodov odgovornosti, da poskrbijo za otroke, ki so jim zaupani v uk in varstvo.

Staršem svetujemo, da se pred pogovorom z vodstvom šole o tem, kako bo na dan stavke poskrbljeno za otroke, podrobneje seznanijo s celotno vsebino okrožnice, ki jo je ob stavki pred mesecem dni objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V skladu z navodili Ministrstva mora vodstvo skupaj s stavkovnim odborom poskrbeti za varnost in prehrano otrok, učencev in dijakov, ki bodo v vrtcu oziroma v šoli tudi na dan stavke. K temu, da vzgojno-izobraževalni zavodi ne zavračajo otrok in učencev, ki jih bodo na dan stavke starši pripeljali v vrtec ali bodo prišli v šolo, je na svoji spletni strani pozval tudi organizator stavke, SVIZ.

Po informacijah, ki smo jih zbrali, so ob prvi stavki na marsikateri šoli starše o možnosti varstva obvestili in jih povprašali, ali bodo njihovi otroci na dan stavke prišli v šolo oz. vrtec. Predlagamo, da prihod vašega otroka napoveste, saj boste na tak način šoli oziroma vrtcu olajšali organizacijo varstva in prehrane.

Ugotavljamo, da je vedno več staršev zaskrbljenih nad tem, kako potek dogodkov vpliva na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa. Otroci ne bi smeli biti žrtev nesoglasij med odraslimi. Zato vpleteni strani, ne glede na to, ali bo za sredo napovedano nadaljevanje stavke potrjeno, pozivamo k čim prejšnjemu dogovoru oziroma k takemu načinu dogovarjanja, da otrokom ne bodo kršene temeljne pravice do izobraževanja, ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije in v 28. členu Konvencije o otrokovih pravicah.

7. 2. 2018

Napovedana splošna stavka za področje vzgoje in izobraževanja

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije za sredo, 14. februarja napoveduje splošno stavko v vzgoji in izobraževanju. Organizator stavke je za starše osnovnošolcev pripravil posebno obvestilo.

Pred napovedano stavko je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vodstvom šol posredovalo okrožnico.

Ministrstvo šolam nalaga, da tudi v času stavke zagotovijo minimalni delovni proces, kar pomeni varstvo in oskrbo otrok, učencev in dijakov, in sicer ves poslovalni čas vrtca oziroma šole:

Staršem svetujemo, da se pred pogovorom z vodstvom šole o tem, kako bo na dan stavke poskrbljeno za otroke, podrobneje seznanijo s celotno vsebino okrožnice.

2. 11. 2017

Odziv na problematiko izvajanja sistematičnih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli ter javni poziv k ureditvi razmer

V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije z veliko zaskrbljenostjo spremljamo aktualno razpravo v zvezi s problematiko izvedbe sistematičnih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli. Ponovno smo priča primeru, da se zaradi težav organizacijske narave problematizira ali celo kar ruši koncept.

V dopisu smo pozvali pristojni ministrstvi, da čim prej uredita stanje tako, da bodo učenci še naprej deležni enake zdravstvene preventive, kot so je je bili pred desetletji njihovi starši in učitelji.

10. 10. 2017

Evropski dan staršev in šole

Drugi torek v oktobru obeležujemo evropski dan staršev in šole. Namen evropskega dneva staršev in šole je, da se zavemo, kako pomembno je sodelovanje staršev in učiteljev v dobrobit otrok.

Pomemben element kakovostnega sodelovanja med starši in šolo je tudi odgovorno delovanje staršev v organih šole. V ta namen ob evropskem dnevu staršev in šole izdajamo okrožnico Opomnik za delovanje in vodenje sveta staršev v osnovni šoli.

Še vedno so na YouTube kanalu EPA na voljo kratki videi, na katerih ravnatelji ali učitelji odgovarjajo na vprašanje staršev, zakaj se jim zdi pomembno sodelovanje med šolo in starši. Med njimi so tudi nagovori štirih ravnateljev iz Slovenije:

8. 4. 2017

Posvetovanje in 8. redno zasedanje Skupščine ZASSS

V soboto, 8. aprila 2017, smo se člani ZASSS srečali na osmem rednem zasedanju Skupščine. Ob tem smo organizirali tudi posvetovanje z naslovom "Izkušnje ZASSS za delo v prihodnje".

Skupščina je izvolila novo vodstvo. Za predsednika ZASSS je bil ponovno izvoljen dr. Anton Meden (ASSOŠDKR), za podpredsednika pa mag. Leonida Rijavec Rožanc (ASSLOŠ) in Boštjan Bobič Zabreščak (ASSZsPOŠ).

Zahvaljujemo se vodstvu in zaposlenim na OŠ Draga Kobala v Mariboru, ki je gostila naše srečanje.

8. 11. 2016

Šolske ekskurzije – turistična dejavnost?

V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije pozorno spremljamo zaplet v zvezi z razlago Tržnega inšpektorata RS, da je šolska ekskurzija lahko v nekaterih primerih turistična storitev, ki bi jo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma lahko opravljale le za to registrirane gospodarske družbe.

V dopisu smo pozvali pristojni ministrstvi, da čim prej uredita stanje tako, da bodo šole lahko izvajale del vzgojno izobraževalnega programa izven učilnic brez bojazni, da kršijo zakonodajo.

8. 6. 2016

Peta obletnica ustanovitve ZASSS

Ob peti obletnici ustanovitve Zveze aktivov svetov staršev Slovenije smo v sreda, 8. junija 2016 organizirali tiskovno konferenco. Ob tem smo predstavili sporočilo za javnost.

2. 5. 2016

ZASSS postala polnopravna članica Evropske starševske zveze

V soboto, 30. aprila 2016, je Generalna skupščina Evropske starševske zveze na rednem spomladanskem zasedanju sprejela sklep, da Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije sprejme kot polnopravno članico.

20. 1. 2016

Ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ

Delovna skupina, imenovana na Zavodu RS za šolstvo, je pripravila »Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih«. Dokument je nastal z namenom, da zaposlenim v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljaven program, pomagajo bolje razumeti pojav nasilja med vrstniki ter se ustrezno in učinkovito odzivati oziroma ukrepati ob zaznavi medvrstniškega nasilja, še posebno v primerih hujših oblik nasilja.

Pred pripravo navodil je bila opravljena analiza »Smernic za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru«, ki jih je leta 2004 pripravila Komisija za analizo problematike nasilja v slovenskem šolstvu. Izkazalo se je, da so pred dobrim desetletjem zapisana načela spoprijemanja z nasiljem v šolskem prostoru še vedno aktualna in uporabna. Enotno pa so bili v skupini mnenja, da se bo s pojavom medvrstniškega nasilja v prihodnje potrebno soočati bolj učinkovito in sistematično.

Vir: ZRSŠ, 19. 1. 2016

20. 10. 2015

Seminar o pridobivanje soglasja sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

V ponedeljek, 19. oktobra 2015, je ZASSS v sodelovanju z MIZŠ organizirala seminar o pridobivanje soglasja sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv.

12. 3. 2015

Seminar o imenovanju staršev v svet staršev in druge organe šole

V ponedeljek, 9. marca 2015, je ZASSS v sodelovanju z MIZŠ organizirala seminar o imenovanju staršev v svet staršev in druge organe šole.

2. 12. 2014

Seminar o dajanju soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah

V ponedeljek, 1. decembra 2014, je ZASSS v sodelovanju z Aktivom svetov staršev Severno Zgornjeprimorskih osnovnih šol organizirala ponovitev seminarja o dajanju soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah.

Zahvaljujemo se staršem in vodstvu OŠ Dušana Muniha Most na Soči, ki je seminar gostila, ter predsedniku aktiva.

14. 10. 2014

Seminar o upravljanju in delovanju šolskih skladov

V ponedeljek, 13. oktobra 2014, je ZASSS v sodelovanju z MIZŠ organizirala seminar o upravljanju in delovanju šolskih skladov.

Veseli nas, da je bilo med 27 udeleženci iz 22 šol, ki so sodelovali na seminarju, tudi nekaj ravnateljev in strokovnih sodelavcev šol, kar je razpravo še obogatilo.

28. 3. 2012

Izjava ZASSS ob predlogu varčevalnih ukrepov

Slovenska tiskovna agencija je ZASSS zaprosila za mnenje o enem od načrtovanih varčevalnih ukrepov, da bodo do subvencionirane šolske prehrane upravičeni le otroci socialno šibkih družin. Izjavo ZASSS povzemamo v nadaljevanju.

Starši se zavedamo, da je država v gospodarski krizi in da je varčevanje pri izdatkih iz proračuna nujno. Skrbi pa nas, ker po našem mnenju nekateri predlagani ukrepi vodijo v poslabšanje kakovosti izobraževanja naših otrok, kar je nesprejemljivo. Verjamemo, da se da privarčevati tudi z ukrepi, ki ne bodo prizadeli kakovosti šolanja in pričakujemo, da bo vlada z deležniki šolskega sistema take ukrepe tudi našla.

Ker h kakovostnemu delu v šoli sodi tudi primerna prehrana, pričakujemo, da zaradi morebitnega varčevanja pri subvencijah za šolsko prehrano noben učenec ne bo ostal brez šolske malice.