Glavni menu

Opazili smo

Odkrito, 22. 5. 2018, Tadeja Anžlovar

Odkrito o šolstvu

Pogovor s Polono Kenda, ravnateljico OŠ Simona Kosa Podbrdo, Metko Zorec, predsednico Učiteljskega združenja in dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS

18. 5. 2017

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.

Več ...

22. 2. 2017

Predlog Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Več ...

21. 2. 2017

Novinarska konferenca ministrice dr. Maja Makovec Brenčič in državne sekretarke dr. Andreja Barle Lakota o predlogu modela oskrbe z učnimi gradivi.

V torek, 21. februarja 2017, je bila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport novinarska konferenca, na kateri sta ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota predstavili predlog modela oskrbe z učnimi gradivi.

Več ...

20. 2. 2017

Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Več ...

23. 1. 2017

Povzetek javne razprave o položaju drugega tujega jezika v OŠ

Na spletni strani MIZŠ je objavljen povzetek javne razprave o položaju drugega tujega jezika v OŠ

Več ...

14. 7. 2016

Izhodišča za javno razpravo o položaju drugega tujega jezika v osnovni šoli.

Na spletni strani MIZŠ so objavljena izhodišča za javno razpravo o položaju drugega tujega jezika v osnovni šoli.

Več ...

14 4. 2016

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja.

Več ...

15. 3. 2016

Vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odprlo spletno stran Vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja.

Več ...

30. 1. 2016

Predlog Uredbe o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Uredbe o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

Več ...

1. 12. 2015

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja.

Več ...

22. 9. 2015

Vabilo k javni razpravi o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ)

MIZŠ je 21. septembra 2015 odprlo forum za javno razpravo o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ). Forum bo odprt za sodelovanje do konca oktobra.

Več ...

23. 4. 2015

Predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.

Več ...

15. 4. 2015

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Več ...

21. 11. 2014

Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Več ...

30. 5. 2014

Sklep o izboru osnovnih šol, ki se v šolskem letu 2014/15 vključijo v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred OŠ

Na spletni strani MIZŠ je objavljen seznam Sklep o izboru osnovnih šol, ki se v šolskem letu 2014/15 vključijo v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred OŠ.

Več ...

28. 5. 2014

Seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2014/15

Na spletni strani MIZŠ je objavljen seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2014/15.

Več ...

21. 4. 2014

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah.

Več ...

10. 4. 2014

Informacija o stanju prijav a vpis v srednje šole za šolsko leto 2014/15

Na spletni strani MIZŠ je objavljena informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole.

Več ...

22. 3. 2014

Objavljen je Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole

V Uradnem listu št. 20/14 z dne 21. 3. 2014 je objavljen Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole.

Več ...

9. 2. 2014

Predlog Pravilnika o uvajanju prvega tujega jezika v drugi razred

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o uvajanju prvega tujega jezika v drugi razred.

Več ...

8. 1. 2014

Rokovnik za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2014/2015

Na spletni strani MIZŠ je objavljen rokovnik za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2014/2015.

Več ...

18. 1. 2013

Objavljen je Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

V Uradnem listu št. 3/13 z dne 11. 1. 2013 je objavljen nov Zakon o šolski prehrani.

Več ...

29. 6. 2012

Objavljen je Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

V Uradnem listu št. 50/12 z dne 29. 6. 2012 je objavljen Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole.

Več ...

Šolski sistem brez pomembnega temelja – staršev, je kot vaza z luknjo. (Jesse Jackson)

01. 11. 2023

Aktivnosti ZASSS v oktobru 2023

1. Sestali smo se z ministrom za vzgojo in izobraževanje dr. Feldo.
2. Izvedli smo sestanek Koordinacije ZASSS.
3. Udeležili smo se srečanja Sveta Centra za varnejši internet.
4. Udeležili smo se 7. seje Kurikularnega sveta za spremljanje in usmerjanje prenove.
5. Povabljeni smo bili na posvet Ugrabljena avtonomija vzgojno-izobraževalnega sistema v Državnem svetu.
6. Zaradi izmenjave izkušenj s kolegi iz Litve smo po aktivih zbirali mnenja o družinskih vrednotah v šolah.
7. Povabljeni smo bili na javno predstavitev mnenj o vrtcih in razvoju predšolske vzgoje v Sloveniji, ki jo je organizirala skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.
6. Na ZASSS smo prejeli vprašanje člana aktiva glede izvedb ekskurzij v tujino v povezavi z okrožnico Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v zvezi z ekskurzijami v tujino.
7. EPA je 10. 10. 2023 obeležila Evropski dan staršev in šole (the European Day of Parents and School 2023).
8. Aktive ZASSS smo seznanili s:
- seminarjem o vplivu interneta na pomanjkanje spanca pri mladostnikih, ki ga je organizirala Točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si (Fakulteta za družbene vede) – vsebino seminarja si lahko ogledate tukaj - Klik
- 3 tedenskim programom Digitalni detox (Logout) - Klik

01. 10. 2023

Aktivnosti ZASSS v juliju, avgustu in septembru 2023


1. Ob začetku novega šolskega leta smo objavili pozdravni nagovor - klik .
2. Sestali smo se z ministrom za vzgojo in izobraževanje dr. Feldo - poročilo.
3. Objavili smo rezultate ankete o osnovni šoli - poročilo.
4. Udeležili smo se 6. seje Kurikularnega sveta za spremljanje in usmerjanje prenove.
5. Udeležili smo se javne predstavitve strokovnih stališč in predlogov na področju ustvarjanja varnega in spodbudnega učnega okolja za optimalen razvoj posameznika, ki jo je organizirala skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.
6. Predsednica ZASSS, Lara Romih, je bila gostja Odmevov na TV Slovenija na temo prepovedi uporabe telefonov v šolah.
7. Predsednica ZASSS, Lara Romih, je bila gostja pogovorne oddaje Signal na Nova24TV na temo šolstva in izobraževanja ter izzivov na tem področju (šolski sistem, digitalizacija, odnosi učitelji-starši-učenci, povezava šolstvo-gospodarstvo - ali ustvarjamo potreben kader itd.).
8. Z Inštitutom 8. marec smo se na njihovo pobudo pogovarjali o pogledih ZASSS na brezplačno javno šolstvo.
9. Ob Evropskem tednu športa smo bili povabljeni na konferenco »Več se gibam, manj sedim, dobro spim. Trajnostni vidiki.« (Ministrstvo za zdravje, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez), ki je bila letos posvečena preprečevanju sedentarnega načina življenja in promociji telesne dejavnosti v različnih življenjskih okoljih in obdobjih.
10. Sodelovali smo pri pripravah na 40. obletnico EPA - European Parents' Association
11. Odgovorili smo na novinarsko vprašanje o tem, ali imajo osnovnošolski otroci preveč domače naloge https://n1info.si/novice/slovenija/imajo-slovenski-osnovnosolci-res-prevec-domace-naloge/.
11. Na ZASSS so se obračali starši z različnimi vprašanji:
- volitve predstavnikov staršev v svet staršev
- koga se lahko vabi na seje sveta staršev
- nudenje različne vrste hrane (vegetarijanci, hrana brez svinjine, itd.)
- vzorčni poslovnik sveta staršev
- seznanili smo se s pozivom sveta staršev ene od šol odločevalcem na področju šolske politike k iskanju širokega družbenega konsenza pri prenovi zakonov, učnih načrtov in drugih dokumentov, ki odločilno vplivajo na otroke vključene v osnovnošolsko izobraževanje
12. Aktive ZASSS smo seznanili z:
- poročilom Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani, ki je v okviru temeljnega projekta Medijski repertoarji mladih (MRM) objavila prve rezultate obsežnejše kvantitativne raziskave o rabah tehnologij in medijskih preferencah osnovnošolcev od 7. do 9. razreda in dijakov srednjih šol od 1. do 4. razreda
- novicami Logout - Center pomoči pri prekomerni rabi interneta
- analizo učnih načrtov 2021, ki jo je pripravil Zavod RS za šolstvo
- okrožnicami za osnovne šole, ki jih je izdalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
- članki o šolstvu (uporaba telefonov, spremembe šolskega sistema, ali se učenci učijo preveč podrobnosti, itd.).

10. 09. 2023

Rezultati ankete o osnovni šoli


Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je ob izteku lanskega šolskega leta (2022/2023) pripravila anketo, s katero smo želeli zbrati mnenja staršev o osnovni šoli. Smo namreč v obdobju, ko se pripravljajo večje spremembe na področju osnovnega šolstva, zato želimo, da se v javnih razpravah na to temo sliši tudi glas staršev.

Anketo je izpolnilo nekaj manj kot 2.000 staršev iz vse Slovenije, za kar se vam zahvaljujemo, v nadaljevanju pa vam predstavljamo rezultate.

Povzetek ankete:
1. Polovica staršev nasprotuje uvedbi drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v osnovni šoli, četrtina se jih z uvedbo strinja.
2. Skoraj polovica staršev meni, da osnova šola otrokom ne zagotavlja dovolj uporabnega znanja za življenje, medtem ko nasprotno meni dobra četrtina staršev.
3. Dve tretjini staršev meni, da se morajo otroci v osnovni šoli učiti preveč nepomembnih podrobnosti, le desetina staršev se s tem ne strinja.
4. Polovica staršev meni, da so otroci doma preobremenjeni z delom za šolo (odstotek se viša s padcem otrokovih ocen), petina staršev se s tem ne strinja.
5. Slaba polovica staršem meni, da so preveč vpeti v šolo svojih otrok (odstotek je manjši pri starših odličnjakov in otrok, ki še nimajo ocen, občutno višji pa v ostalih skupinah), medtem ko jih dobra četrtina tega občutka nima.
6. Več kot polovica staršev meni, da bi računalništvo moralo postati obvezni predmet v osnovni šoli, vendar šele v drugi ali tretji triadi, čemur nasprotuje petina staršev.
7. Polovica staršev podpira izvajanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v 9. razredu, manj kot polovica se ne strinja z izvajanjem NPZ v 6. in 9. razredu, več kot polovica staršev pa ne podpira NPZ ob koncu vsake triade (3., 6. in 9. razred). Po drugi strani se četrtina staršev strinja z izvedbo NPZ ob koncu 6. in 9. razreda, šestina se jih strinja, da bi se NPZ izvajal ob koncu vsake triade, medtem ko se petina staršev ne strinja z izvajanjem NPZ tudi le v 9. razredu.
8. Polovica staršev meni, da zaradi izvajanja NPZ šole ne delajo bolje in učenci posledično ne znajo več, s čimer se ne strinja šestina staršev.
Opomba: Ostali starši so v skupini nevtralnih mnenj ter skupini, ki ni želela ali mogla odgovoriti.

Grafični prikaz rezultatov ankete (odgovori staršev glede na povprečje ocene otroka v šolskem letu):

Starši so večinoma proti drugemu tujemu jeziku
Starši menijo da šola ne zagotavlja dovolj uporabnega znanja za življenje
Starši menijo da se v šoli učijo preveč nepomembnih podrobnosti
Starši so večinoma mnenja da so otroci preobremenjeni
Starši so večinoma mnenja da so preveč vpeti v šolo
Starši so za računalništvo kot predmet
Starši delno za NPZ v 9 razredu
Starši so večinoma proti NPZ po triadah
Polovica staršev meni da NPZ ne pomagajo da je šola boljša

01. 09. 2023

POROČILO O SREČANJU Z MINISTROM dr. DARJOM FELDO


Udeleženci:
- dr. Darjo Felda, minister
- Sandi Vrabec, član kabineta ministra
- Janja Zupančič, članica kabineta ministra
- Lara Romih, predsednica ZASSS
- Jana Tomazin, podpredsednica ZASSS
- Robert Vurušič, tajnik ZASSS

ZASSS se je ministru uvodoma zahvalila za pripravljenost ohranjati periodična srečanja zveze in ministrstva, saj je takšno sodelovanje najbolj tvorno. Ministrstvo, ravnatelj, učitelji in starši smo po mnenju ZASSS namreč na isti barki, za katero si v zvezi želimo, da bi plula v isto smer, to je v smer zagotovitve pogojev, v katerih bi bili otroci v šolah v enakopravnem položaju.

Po kratki predstavitvi delovanja naše zveze (ministru smo tudi predali dokument Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva, ki vsebuje 7 predlogov izboljšav sistema, s pozivom, da ministrstvo ZASSS v kar največji meri uporabi kot partnerje z informacijami iz terena) je minister predstavil predlagane spremembe Zakona o osnovni šoli, mi pa smo predstavili rezultate ankete, s katero smo ob izteku šolskega leta 2022/2023 zaradi napovedanih sprememb Zakona o osnovni šoli zbrali mnenja staršev o osnovni šoli.

Spremembe Zakona o osnovni šoli naj bi bile sprejete do 28. 2. 2024, da bodo (razširjeni program, obvezen 1. tuji jezik v 1. triadi, obvezen 2. tuji jezik v 3. triadi (postopna 3 letna uvedba) in šolanje na domu lahko začele veljati že 1. 9. 2024 (izjema NPZ, ki bo veljalo kasneje).

Minister je pojasnil, da se z razširjenim programom (RAP) ne bo širilo obsega ur (učenci ne bodo bolj obremenjeni), ampak se bo vsebina razporedila v 3 sklope, ravnatelji pa bodo lahko sami razporejali, kdaj ga bodo izvajali (npr. zjutraj namesto plačljivega varstva). V testno izvajanje se je vključilo 144 šol, 46 jih ima vse 3 sklope.

Glede 2. tujega jezika je nadalje pojasnil, da bo glede na trenutni predlog pridobljeno znanje na osnovnem A1 nivoju, učenca, ki ne bo dosegal niti tega nivoja znanja, se ne bo ocenilo, tudi sicer se ocena pri 2. tujem jeziku (kljub temu, da bo predmet obvezen) ne bo upoštevala pri vpisu v srednjo šolo. Učenje 2. tujega jezika bo na tak način brezplačno dostopno vsem učencem.

Pri kurikularni prenovi, ki je v teku, nas ministrstvo vidi kot dobrodošlo pomoč, zato smo ponovili naš pogled na učne načrte, ki niso slabi, bi pa morali biti povezani z drugimi predmeti, prezahtevne vsebine ne bi smeli biti prehitro obravnavane, določene vsebine bi lahko opustili, pri prenovi pa bi morali izhajati tudi iz analize učnih načrtov ZRSŠ iz leta 2021.

ZASSS je nadalje izpostavil še dve temi, ki sta že dlje časa odprti in pri katerih si želimo večji napredek. Prva je zagotavljanje kakovosti, kar je bila tudi tema aprilske konference EPA, ki smo jo gostili v Sloveniji (ob tej priložnosti smo se ponovno zahvalili ZRSŠ za njihovo podporo). Zagotavljanje kakovosti je trenutno prepuščeno presoji ravnateljev, zveza pa si želi, da bi bilo to urejeno sistemsko s celovitim, enotnim in ne prezapletenim transparentnim sistemom, v katerega bodo vključene samoevalvacija, notranja evalvacija in zunanja evalvacija s povratnimi zankami, starši kot partnerji,inšpektorji pa bodo nadzorovanje in iskanje nepravilnosti v določeni meri nadomestili s svetovanjem šolam na področju kakovosti (širjenje dobrih praks) s ciljem zmanjševanja razlik med šolami. Kot primer dobre prakse smo navedli sodelovanje z gospodom Slokanom, glavnim inšpektorjem. Druga je ureditev statusa ZASSS, saj si, glede na to, da smo v ZOFVI, želimo tudi statusne umestitve v ZRSŠ, s čimer bi nadaljevali dobro prakso sodelovanja z ZRSŠ (neodvisno od morebitnih menjav vodstva), ki nam je v zadnjih letih zagotovil sredstva za osnovno delovanje.

Glede napredka pri zbiranju cen učnih gradiv in analizi, ki naj bi bila objavljena med počitnicami, bomo seznanjeni naknadno, saj morajo stanje preveriti na ZRSŠ. Zvezi se zdi spremljanje cen učnih gradiv pomembno ne zaradi nadaljnjega zniževanja cem, temveč zato, da cene ne bi zopet bistveno poskočile, kvaliteta pa bi se zmanjšala.

Pogovarjali smo se tudi o imenovanju ravnateljev in njihovem usposabljanju ter predlagali obuditev prakse iz preteklosti, ko je minister organiziral posvet za starše, ki so člani svetov zavodov.

Na koncu smo ponovno poudarili, da je svet staršev posvetovalni organ, enako tudi ZASSS, mi ne odločamo, ampak želimo biti slišani tako pri ravnateljih kot na ministrstvu in ZRSŠ, v pripravo sprememb pa vključeni že v zgodnji fazi.

Skupni pogled imamo glede tega, da si ne želimo digitalizacije in inkluzije za vsako ceno, želimo pa si, da bi šole okrepile vzgojno funkcijo.

31. 08. 2023

Novo šolsko leto


Učencem, staršem in učiteljem želimo uspešno šolsko leto 2023/2024.

Uspešnost šolskega leta merimo raje s količino veselja, ki ga imajo otroci do šole, do pridobivanja znanja in veščin ter s tkanjem prijaznih in nenasilnih medvrstniških odnosov, kot le s številom visokih ocen. Starši bodimo pri tem s svojimi ravnanji in razmišljanji otrokom zgled.

01. 07. 2023

Aktivnosti ZASSS v juniju 2023


1. Pripravili smo anketo o osnovni šoli, s katero želimo zbrati mnenja staršev o osnovni šoli. Smo namreč v obdobju, ko se pripravljajo večje spremembe na področju osnovnega šolstva, zato želimo, da se v javnih razpravah na to temo sliši tudi glas staršev. Anketa je še vedno odprta, vabljeni k izpolnitvi - ANKETA
2. Objavili smo izjavo ZASSS o predlogu sprememb Zakona o osnovni šoli (ogledate si jo lahko v spodnjih objavah).
3. V zvezi s predlaganimi spremembami Zakona o osnovni šoli kakor tudi širše o prihodnosti šolstva je predsednica ZASSS, Lara Romih, gostovala na Radiu Slovenija v oddaji Studio ob 17 (Oddaja Studio ob 17:00) ter nekaterih drugih javnih občilih:
- https://www.rtvslo.si/slovenija/v-javni-razpravi-najvec-pripomb-zaradi-dodatne-obremenitve-otrok/672173
- https://www.24ur.com/novice/slovenija/prevetritev-predmetnika-osnovnih-sol-vec-ur-za-sport-in-tuje-jezike.html
- https://ptujinfo.com/novica/slovenija/ob-zakljucku-solskega-leta-kaksne-bodo-novosti-ko-se-bodo-otroci-vrnili-v-sole
- https://www.delo.si/novice/slovenija/nujen-je-druzbeni-dogovor-o-prihodnosti-solstva/

4. Sodelovali smo na javni razpravi o predmetniku osnovne šole, ki jo je organizirala Delovna skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.
5. Udeležili smo se 8. seje delovne skupine za pripravo strategije jezikovnega izobraževanja do leta 2030. Glavna strokovna tema tokratne seje je bila evalvacija modelov učenja in poučevanja slovenščine kot drugega jezika za učence in dijake, ki jim slovenščina ni materni jezik.
6. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje smo zaprosili za srečanje z ministrom. Predlagano julijsko srečanje bomo zaradi neodložljivih obveznosti predstavnikov ZASSS prestavili na konec avgusta.
7. Z Državnim izpitnim centrom (RIC) smo se sestali in izmenjali poglede na delovanje ocenjevalnega sistema ter povezavo/primerjavo med ocenami na koncu osnovne šole, rezultati NPZ in rezultati mature.
8. Na Odbor za izobraževanje, znanost in mladino v Državnem zboru smo bili vabljeni na 6. redno sejo, kjer se je obravnavalo predloge sprememb zakonodaje glede šolske prehrane.
9. Predsednica ZASSS, Lara Romih, je bila gostja na spletni okrogli mizi "Ko zapiha veter, zgradi mlin, ne zidu!", ki jo je organiziral Zavod RS za šolstvo na Tednu digitalnega izobraževanja (TDI). S svojimi izkušnjami smo odgovarjali na vprašanja, kako ohranjati šole kot varen in spodbuden prostor za vse.
10. Udeležili smo se delavnice na temo ugleda in promocije učiteljev, ki ga je pripravilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v sodelovanju z Inovativen.si v okviru priprave projekta krepitve ugleda in promocije učiteljskega poklica.
11. Predsednica ZASSS, Lara Romih, je bila gostja na okrogli mizi o prenovi sistema vzgoje in izobraževanja na tradicionalnem srečanju osnovnošolskih ravnateljev (Šola za ravnatelje).
12. Predsednika EPA smo pooblastili za glasovanje ZASSS na izredni skupščini EPA.
13. Direktorja Strokovne službe Združenja za informatiko in telekomunikacije Gospodarske zbornice Slovenije, ki je ZASSS zaprosil za pogovor na na temo uvajanja obveznega predmeta Računalništvo in informatika v osnovne in srednje šole, smo seznanili z izjavo, ki jo je ZASSS predstavil na novemberskem posvetu "Uvajanje računalništva in informatike v osnovno in srednjo šolo" v Državnem svetu.
14. Inštitutu 8. marec smo na njihovo prošnjo predstavili pogled ZASSS na trenutno stanje v šolstvu, saj trenutno izvajajo projekt Za brezplačno javno šolstvo, v okviru katerega proučujejo različne vidike šolskih aktivnosti, ki so za starše šoloobveznih otrok plačljive in zanje pogosto predstavljajo tudi velik finančni zalogaj.
15. Ob 12. obletnici delovanja ZASSS smo strnili misli o dosedanjem delu in čestitali ter se zahvalili vsem aktivnim članom, ki darujejo svoj prosti čas, energijo in znanje za doseganje kakovostnejšega šolstva (objava spodaj).
16. Na ZASSS so se obračali starši z različnimi vprašanji:
- odrekanje spremstva razredničarke za šolo v naravi v 4. razredu
- težava s profesorjem na srednji šoli (ZASSS sicer srednjih šol ne pokriva, ker pa je sistem delovanja podoben kot na osnovnih šolah, svetujemo na podlagi dobrih praks osnovnih šol)
- volitve nadomestnega člana v svetu zavoda
17. Svet staršev ene izmed ljubljanskih osnovnih šol je ZASSS seznanil s Pozivom odločevalcem, da naj se s prenovo šolskega sistema zmanjša preobremenjenost otrok in usmeri pogled v prihodnost.
18. Neformalna skupina organizatorjev prehrane v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih Slovenije se je zaradi ukrepov vlade glede spreminjanja sistema prehrane v vzgojno izobraževalnih zavodih, katerim niso naklonjeni, po podporo obrnila na ZASSS.
19. Starš je ZASSS seznanil s sporočilom, ki ga je poslal odločevalcem, glede (ne)izvajanja financiranja izvedbe vsaj ene šole v naravi v osnovni šoli v skladu z zakonom.
20. Aktive ZASSS smo seznanili s:
- povabilom Pedagoškega inštituta na posvet na temo Pasti digitalizacije v vzgoji in izobraževanju ter na predavanji prof. Tine Besley in prof. Michaela Petersa Educating in the Age of the Anthropocene and AI in AI and the Future of Humanity: ChatGPT-4, Philosophy and Education.
- povabilom EPA na Webinar "Big Tech Digital Platforms in the Education System and Children’s Rights: Risks and Opportunities
- poročilom Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, ki je v okviru temeljnega projekta Medijski repertoarji mladih (MRM) objavila prve rezultate obsežnejše kvantitativne raziskave o rabah tehnologij in medijskih preferencah osnovnošolcev od 7. do 9. razreda in dijakov srednjih šol od 1. do 4. razreda

30. 06. 2023

Sodelovanje ZASSS na okrogli mizi "Ko zapiha veter, zgradi mlin, ne zidu!


ZASSS se je odzval povabilu ZRSŠ na spletno okroglo mizo 8.6.23, na Tednu digitalnega izobraževanja (TDI). S svojimi izkušnjami smo odgovarjali na vprašanja kako ohranjaniti šole kot varen in spodbudnen prostora za vse.
Vabljeni k ogledu celotne okrogle mize.


Izvedenih je bilo pet brezplačnih izobraževalnih večerov na daljavo, namenjenih predvsem razrednikom kot podporo pri opolnomočenju otrok, učencev in dijakov v skrbi za zdravje in dobro počutje ter ohranjanje šole kot varnega in spodbudnega učnega okolja. Na povezavi si lahko ogledate še ostale posnetke letošnjega dogodka, na povezavi pa posnetke lanskoletnega dogodka z osrednjo temo Vodenje in podpora učečim se pri pridobivanju digitalnih kompetenc.

20. 06. 2023

Anketa o OŠ

Spoštovani starši,

ob izteku šolskega leta smo v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije pripravili anketo, s katero želimo zbrati mnenja staršev o osnovni šoli. Smo namreč v obdobju, ko se pripravljajo večje spremembe na področju osnovnega šolstva, zato želimo, da se v javnih razpravah na to temo sliši tudi glas staršev.
Vabimo vas, da izpolnite anonimno anketo v nadaljevanju in jo posredujete naprej:

https://forms.gle/6PEr6Lz6quith5A6A

Za sodelovanje se vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.
ZASSS (Zveza aktivov svetov staršev Slovenije)

08. 06. 2023

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije že 12 let nepogrešljiv sogovornik pri vprašanjih osnovnega šolstva

ZASSS, ki danes praznuje 12 let prostovoljnega delovanja, je krovna zveza svetov staršev, ki želi prispevati h kakovostnemu razvoju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

Odkar smo 8. junija 2011 v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ustanovili ZASSS, se zavzemamo za kakovostno šolo, ki:» … mora temeljiti na sodelovanju učiteljev, učencev in staršev. Prav tako je lahko kakovostno vzgojno okolje le plod sodelovanja med strokovnimi delavci, predstavniki šolskih oblasti in starši, zato želimo soustvarjati šolski prostor, v katerem bomo skupaj rasli v znanju, spoštovanju in sodelovanju.« (Iz ustanovne listine ZASSS).

Za uvedbo in delovanje dobrega šolskega sistema, ki bo namenjen predvsem koristim otrok, smo odgovorni vsi: politika, državna uprava, stroka, ravnatelji in učitelji, starši ter njihovi šolarji. Na vprašanju, ali je šolski sistem dober ali slab, stoji ali pade družba kot celota.

ZASSS je prepoznaven kot legitimen predstavnik staršev na državni ravni in kredibilen sogovornik pri državnih inštitucijah (MVI, ZRSŠ, RIC...), v strokovni javnosti s področja šolstva in v medijih. Usmeritev ZASSS je trdna in zapisana v temeljnih dokumentih, ki si jih lahko preberete na naši spletni strani.

Način delovanja ZASSS (komunikacija med ZASSS in posameznimi sveti staršev poteka preko vodstva aktiva, po navadi je to predsednik aktiva, ki je tudi član Koordinacije ZASSS) se je izkazal za primernega, saj imamo s takšnim načinom delovanja stik z vsakim staršem, ki ima otroka v šoli, kar nam pomaga doseči reprezentativnost, ki je težko primerljiva s katerimkoli šolskim sistemom v Evropi, kar nam priznavajo tudi kolegi iz Evropske starševske zveze (EPA).

Glede na aktivnosti, ki jih ZASSS izvaja že 12 let in si jih lahko ogledate na naši spletni strani, je sedaj res že čas, da se nam poleg umestitve Zveze v zakonske določbe ZOFVI, zagotovi tudi profesionalnega tajnika ZASSS in strokovnega sodelavca. Načinov, kako priti do tega, je več. Vse se začne s prvim korakom, ta pa je pripravljenost oziroma zavedanje odločevalcev, da je to za dobrobit otrok. V luči prihajajoče šolske reforme, ki mora nujno prisluhniti tudi staršem, bo Zveza lahko še naprej kvalitetno in učinkovito opravljala svoje poslanstvo le ob njeni ustrezni umestitvi v sistem državnih institucij.

Čestitke in zahvala vsem aktivnim članom, ki darujejo svoj prosti čas, energijo in znanje za doseganje kakovostnejšega šolstva.

Pred vrati so počitnice, preživimo jih tako, da bomo bolj gledali svoje otroke, naravo in knjige kot telefone.

07. 06. 2023

Izjava ZASSS o predlogu sprememb
Zakona o osnovni šoli 2023-3350-0032


Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) nasprotuje načinu, s katerim se želi uvesti določene spremembe v šolski sistem.

ZASSS je vključena v Kurikularni svet za spremljanje in usmerjanje prenove vzgojno-izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov, v delovno skupino za pripravo strategije jezikovnega izobraževanja do 2030 ter druge delovne skupine. Skupni cilj vseh navedenih organov je postavitev podlag za reformo šolstva s sistemskimi rešitvami, ki bodo temeljile na premišljenih predlogih, sprejetih s širšim konsenzom. Po mnenju ZASSS pa morajo biti ti predlogi tudi podprti z rezultati evalvacije dosedanjih izkušenj na posameznih področjih, ki bodo predmet sprememb.

Predlagane spremembe Zakona o osnovni šoli so zato po mnenju ZASSS preuranjene in ne temeljijo na rezultatih evalvacije ter odstopajo od mnenja velike večine staršev, ki ne želi dodatnega obremenjevanja učencev in učiteljev.

Uvedba dveh tujih jezikov v obveznem programu

V zvezi s predlaganim obveznim poučevanjem tujega jezika v 1. razredu starši večjih težav ne vidijo, saj se ga že sedaj uči večina otrok, vseeno pa opozarjamo, naj njegovo učenje poteka preko igre in uporabe v praksi. Ugotovitve staršev, da je prvi razred precej daleč od mehkega prehoda iz vrtca v šolo, čeprav je bil pri vpeljavi devetletke prvi razred mišljen kot nadomestek mali šoli v času osemletke, danes pa je opaziti trend, da se zahtevnost vsebin višjih razredov seli v nižje (in 1. razred ni izjema), se pri poučevanja tujega jezika v 1. razredu ne smejo ponoviti. Poučevanje tujega jezika v 1. razredu v obveznem programu tudi ne sme povečati kurikularne obveznosti. Nekateri starši so namreč mnenja, da se otroci v prvih letih šolanja naučijo večino angleščine sami od sebe (preko družbenih omrežji, interneta, televizije) in ne zaradi poučevanja v šoli.

Glede obveznega učenja drugega tujega jezika v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (7. do 9. razred) pa je velika večina staršev proti dodatnemu obremenjevanju učencev, najprej si želijo razbremenitve (krčenje učnih načrtov vsaj v delu, kjer so preobloženi s faktografijo). Drugi, ponekod je to že tretji ali četrti tuj jezik (je to v osnovni šoli sploh sprejemljivo?), zagotovo predstavlja dodatno obremenitev. Stroka naj pretehta tudi drugačen pristop učenja tujih jezikov, saj je trenutni zastarel, zato je učenje vsakega dodatnega jezika še večje breme. Na mestu je še vprašanje (predvsem z vidika motivacije učencev), kakšna je potreba po obvladovanju materinščine in dveh tujih jezikov v kontekstu vse bolj napredujoče tehnologije (digitalni prevajalniki itd.). Nenazadnje, starše skrbi, kako bo drug tuj jezik vplival na kriterije za vpis v srednje šole, saj to v tem trenutku, ko je predlog sprememb zakona dan v razpravo, ni določeno.
Izhajajoč iz podatkov, da učiteljev že sedaj primanjkuje, pa se starši upravičeno sprašujejo tudi, ali je sploh dovolj učiteljev za poučevanja drugega tujega jezika v obveznem programu.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Glede možnosti, ki jo predvideva predlog zakona, da bi se dosežki pri NPZ upoštevali kot eno izmed meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih srednješolskega izobraževanja, opozarjamo, da NPZ primarno ni bil temu namenjen, zato vsebinsko trenutno ni ustrezen kot merilo. Zdi se, da ni domišljeno niti to, kako bi v tem primeru potekale priprave na NPZ, kaj v učnem načrtu bi bilo odvzeto na račun teh priprav.

V zvezi s ciljem predloga zakona, da bi NPZ za tretješolce spremljal dosežke tudi v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju kot pomembno izhodišče za nadaljnje načrtovanje aktivnosti za učenca, učitelja, starše in sistem, pa želimo ponovno spomniti na 2. točko Predlogov Zveze aktivov svetov staršev Slovenije »Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva«, kjer smo se že leta 2018 zavzemali in še vedno opozarjamo, da v Sloveniji nimamo vzpostavljenega celovitega in enotnega sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti v osnovni šoli. NPZ spodbuja tekmovanje za rezultate, namesto da bi bilo sredstvo preverjanja naučene snovi. Slednje lahko šole dosežejo le s celovitim, enotnim in ne prezapletenim transparentnim sistemom, v katerega bodo vključene samoevalvacija, notranja evalvacija in zunanja evalvacija s povratnimi zankami, inšpektorji pa bodo nadzorovanje in iskanje nepravilnosti v določeni meri nadomestili s svetovanjem šolam na področju kakovosti (širjenje dobrih praks) s ciljem zmanjševanja razlik med šolami. Na mednarodnem dogodku, ki ga je ZASSS aprila 2023 organizirala v sodelovanju z EPA - European Parents' Association in Zavodom za šolstvo RS, smo po konferenci z naslovom »Kakovost kot temelj za vzdržnost in odpornost«, na kateri je sodelovalo čez 60 predstavnikov starševskih organizacij iz vse Evrope, ugotovili, da navedena prizadevanja niso lastna le Sloveniji in da jih v nekaterih drugih evropskih državah že nekaj časa uspešno udejanjajo v praksi.

NPZ po vsakem izobraževalnem obdobju je smiseln in je lahko dobro orodje za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti učenja in poučevanja, kar je tudi njegov osnovni namen. Ugotavljamo pa, da na številnih šolah v praksi rezultatov NPZ sploh ne analizirajo in ne uporabijo za načrtovanje (boljšega) pedagoškega dela. Zato sama uvedba NPZ v tretji razred ne bo imela želenega učinka, če ne bo hkrati v vse šole vpeljan sistem kakovosti z razvito kulturo kakovosti, da bodo šole rezultate NPZ tudi zares uporabile za izboljšanje učenja in poučevanja.

Izobraževanje učencev na domu

Tovrstno izobraževanje je bilo prvenstveno namenjeno družinam bolnih otrok, otrokom, ki so izjemni športniki, ali tistim, ki so na dolgotrajnih potovanjih, sedaj pa se zdi, da to postaja nadstandard, ki z določenimi praksami vodi v oblikovanje zasebnih šol. S tega vidika in na podlagi predstavitev podatkov v preteklih letih deluje zaostrovanje pogojev na tem področju s ciljem zagotavljanja enakovrednega izobrazbenega standarda ter izenačitve z učenci, ki se izobražujejo v šoli, ustrezno. ZASSS ob tem dodaja, da mora biti tudi pri tej obliki izobraževanja kakovost ustrezno evalvirana. Nekatere starše ob tem skrbi manjko socializacije, ki ga otrok z izobraževanjem na domu ne more dobiti, saj takim otrokom ni omogočena udeležba na popoldanskih dejavnosti, na taborih ipd.

ZASSS že desetletje obravnava problematiko NPZ in 2TJ. O tem govorijo naši dokumenti, poslani na MIZŠ leta 2015 in 2016. V celoti objavljamo dokumenta na spodnjih povezavah:
Prispevek ZASSS k razpravi o NPZ
Prispevek ZASSS za razpravo o 2TJ

01. 06. 2023

Aktivnosti ZASSS v marcu, aprilu in maju 2023


1. V sodelovanju z EPA - European Parents' Association in Zavodom za šolstvo RS smo organizirali mednarodni EPA dogodek s konferenco z naslovom »Kakovost kot temelj za vzdržnost in odpornost izobraževanja«.
2. Objavili smo z izjavo ZASSS o nasilju, mnenje ZASSS glede vpisa in točk ter mnenje o noveli zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.
3. Na Odboru za izobraževanje, znanost in mladino v Državnem zboru smo:
- izrazili stališče ZASSS o brezplačnih kosilih
- sodelovali na 1. javni predstavitvi mnenj o vzgoji in izobraževanju v luči že potekajoče kulikularne prenove, priprave nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje ter priprave zakonodajnih sprememb
- predstavili mnenje ZASSS o problematiki medvrstniškega nasilja v okviru seznanitve s sistemom preventivnega delovanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter policije glede problematike nasilja med mladoletnimi.
4. Sodelovali smo na 5. seji Delovne podskupine Vzgojno-izobraževalni sistem za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.
5. Udeležili smo se 7. seje delovne skupine za pripravo strategije jezikovnega izobraževanja do leta 2030.
6. Sodelovali smo na sestanku skupine za OŠ pri Partnerstvu za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem v Republiki Sloveniji.
7. Predsednica ZASSS, Lara Romih, je bila gostja na na srečanju 8 razvojnih timov vrtcev in šol v okviru programa Komuniciranje s starši, ki ga je organiziral Zavod RS za šolstvo, enote Šola za ravnatelje, kjer je govorila o izzivih sodelovanja staršev z vrtci in šolami.
8. Udeležili smo se posveta strokovne in zainteresirane javnosti o stanju na področju učbenikov in učnih virov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.
9. Udeležili smo se predstavitve in razprave o rezultatih PIRLS 2021, ki ga je organiziralo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.
10. Sodelovali smo na sestanku Kaj in kako pomagati, da nasilje obvladamo?
11. Sodelovali smo na dogodkih EPA - sklepni konferenci projekta Allinteract v Bruslju in ostalih EPA dogodkih
12. Odgovarjali smo na novinarska vprašanja glede:
- vse večjega števila odločb za prilagojeno delo v šoli
- pomanjkanja učiteljev
- vključevanja priseljencev in otrok s težavami (inkluzija za vsako ceno)
- nasilja
- vpisa v srednje šole (zbiranje točk)
- kajenja elektronskih cigaret
- brezplačnih kosil
- stroškov valete
- nošenja trenirk v šoli
- vzgojne vloge/vidika šole.
13. Na ZASSS so se obračali starši z različnimi vprašanji - organizacija in izvedba valete, pomoč pri oponomočenju staršev o možnostih sodelovanja s šolo, možnost vključitve s predlogi glede reforme šolstva, itd.
14. Udeležili smo se dveh Uradovih petkov, ki jih pripravlja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, tokrat na temo Predstavitev študije Globalne kompetence in Kje pa vas PIRLS žuli.
15. Aktive ZASSS smo seznanili z:
- mnenjem Društva psihologov Slovenije o medvrstniškem nasilju
- razvojnim projektom uvajanja e-knjig – izposoja e-knjig za domače branje
- povabilom Zveze prijateljev mladine k podpisu peticije za brezplačno osnovno šolo
- Evropsko državljansko pobudo Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo za Evropo brez tobaka.

11. 05. 2023

Izjava ZASSS o nasilju


V luči nedavnih dogodkov, povezanih z nasiljem mladoletnih, zveza objavlja sledeče mnenje.

Temo nasilja moramo obravnavati vsi pristojni, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Zavod RS za šolstvo, Inšpektorat RS za šolstvo, Pedagoške fakultete, šole same in v prvi vrsti mi starši doma, v primarni celici.

Za vsakim otrokom stojimo njegovi starši in ostali odrasli, zato smo mi polno odgovorni za (ne)vzgojo otrok.

Nasilno vedenje je običajno izraz nemoči in stiske otroka, zato je toliko bolj pomembno, da odrasli (pravočasno) opazimo znake in reagiramo, saj s tem morda celo preprečimo tako stisko kot tudi nasilno vedenje.

Strokovnjaki povedo, da je človeška psiha narejena tako, da so otroci najprej brez empatije, zato jim jo moramo privzgojiti mi odrasli. To ni naloga izključno staršev, temveč celotne družbe.

Družbe, ki trenutno z neoliberalnimi vrednotami, vključno z nagrajevanjem tekmovalnosti in individualizma, pritiska na posameznika, še posebej na šolarje, ki jih tudi na ta način spravlja v stisko. Odgovorni naj to upoštevajo na vseh nivojih, tudi pri šolski reformi. Družbe, ki se zapira, distancira od vsega in vsakogar, ker nihče ne sme več opozoriti tvojega otroka na moralne in etične napake. Sodobna družba je prenehala skupinsko vzgajati in danes je rezultat tu. Rezultat krize vrednot.

Res je, da je vzgoja otrok najprej naloga staršev, ampak tukaj smo še drugi odrasli: učitelji, ravnatelji, socialni delavci, psihologi, duhovniki, sorodniki, zdravniki, policija, sodniki in prav nihče se ne sme obračati stran od problemov otroka, ampak ga vzgajati na vsakem koraku, glede na možnosti. Če v parku vidiš otroka metati smeti mimo koša, ga opozori. Izgovor, da ne gre za tvojega otroka, ni sprejemljiv. Vsi odrasli smo soodgovorni, pri tem pa je najbolj pomembno, da smo najprej sami dober zgled.

Zaradi vse bolj permisivne ideologije in nekritične uporabe družbenih omrežij je v porastu trend vzgoje z manj empatije in morale. Brezčutni otrok lahko naredi ogromno škode drugim, tudi zato, ker je šolska praksa v skladu s prevladujočo ideologijo permisivnosti ne zna/noče/ne zmore pravilno obravnavati.

Kakor smo se naučili varne uporabe po naravi stvari nevarnih predmetov, tako se bo treba naučiti varne uporabe sodobnih (ne)varnih predmetov. Tega področja v prihodnje ne smemo pustiti tako nedorečenega. Tako kot na drugih področjih, smo tudi na tem soodgovorni vsi – starši, šolstvo in družba kot celota. Ker ne zmorejo vsi starši slediti novostim na tem področju in niso vedno sposobni naučiti otrok varne rabe tehnologije (ob zavedanju, da jih v 21. stoletju izolirati od tega ni možno), naj del bremena prevzame šolstvo in v okviru aktualne šolske reforme v kurikulum vključi tudi vsebine, s katerimi bi se praktično in trajno ozaveščalo otroke o varni in kritični uporabi družbenih omrežij, kar bi otroci sčasoma ponotranjili, starši pa doma lažje podprli z razpoložljivimi vzgojnimi prijemi.

Nenazadnje je tu občutljivo vprašanje inkluzije za vsako ceno. V primeru hudega nasilja je premislek o premestiti iz šolskega okolja v ustrezen zavod na mestu, vendar v zavod, ki mora imeti izjemno visoko zastavljen, zelo individualno usmerjen in zelo empatično naravnan program vzgoje. Otrok najbolj potrebuje iskreno ljubeče in spodbudno okolje. Nihče si ne želi, da pride otrok iz zavoda v še slabšem stanju ali celo izobčen. In tudi to se nam dogaja.

ZASSS je že leta 2018 v 2. točki sedmih predlogov, ki so zbrani v dokumentu Predlogi Zveze aktivov svetov svetov staršev Slovenije (ZASSS): »Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva«, izpostavil, da je za kakovostno šolo ključna uvedba sistema za zagotavljanje kakovosti. Sedaj imamo priložnost, da poleg vseh okrožnic na temo preprečevanja nasilja poskrbimo za izvajanje teh ukrepov po vseh javnih šolah tako, da v sistem kakovosti dodamo zunanjo kontrolo v smislu rednega spremljanja šol in izmenjave dobrih praks.

Prižgal se je rdeči alarm glede nasilja med otroci, nad otroci, otrok nad starši. Problem presega posameznika, šolstvo, je problem družbe na splošno.

Konec z izgovori, skupaj je treba ukrepati!

za vzgojo otroka je potrebna cela vas

23. 04. 2023

ZASSS organizirala mednarodni EPA dogodek s konferenco


Prvič v Sloveniji smo v ZASSS (Zveza aktivov svetov staršev) v sodelovanju z EPA - European Parents' Association in Zavodom za šolstvo RS organiziralI EPA skupščino in konferenco, na kateri sodeluje čez 60 predstavnikov starševskih organizacij iz vse Evrope. Obiskali smo dve šoli, Osnovno šolo Davorina Jenka in Osnovno šolo Alojzija Šuštarja (Zavod sv. Stanislava). Vsaka šola nam je predstavila dobre prakse iz njenega programa. Prakse so nekoliko različne, cilj pa isti - najboljše za otroke. Poudarjale so tudi spremljanje kakovosti in vpliv na delovanje. Po obisku šol smo nadaljevali s skupščino EPA.

Organizirali smo tudi konferenco z naslovom: Kakovost kot temelj za vzdržnost in odportnost izobraževanja. Na konferenci so predstavnikom starševski organizacij pod okriljem EPA (EPA - European Parents' Association), strokovnjaki s področja kakovosti predstavili različne prakse in izkušnje. Strokovnakinja Aine Lynch z Irske, je predstavila vidike kakovosti in izkušnje z Irske. Predavateljica Jasenka Zupančič z OŠ Janka Kersnika nam je predstavila uporabo NPZ rezultatov pri izboljšanju kakovosti ter njihov vzgojni načrt. Ravnateljica Osnovne šola Alojzija Šuštarja ga. Nuša Pohlin Schwarzbartl pa nam je predstavila sistem kakovosti in izkušnje v Zavodu sv. Stanislava. Spoznali smo tudi razne projekti s področja izobraževanja v okviru EPA. Na panelni razpravi, ki jo je vodil dr. Anton Meden, so starši zastavljali vprašanja s področja kakovosti, predavatelji pa so jim odgovarajali in z njimi razpravljali.


konferenca 2023 ZASSS EPA
Udeleženci skupščine in konference 2023 v Ljubljani iz vse Evrope

konferenca 2023 ZASSS EPA
Odbor Evropske starševske zveze 2023

10. 04. 2023

Aprila 2023 ZASSS gosti mednarodni EPA dogodek


V petek, 21. 4., in soboto, 22. 4. 2023, bo ZASSS v Sloveniji, v Ljubljani, gostila mednarodni EPA (European Parents' Association) dogodek. Vključeval bo konferenco z naslovom "Sistem kakovosti kot steber trajnostni in odpornosti izobraževanja" in skupščino EPA.
Dogodek, ki je prvi tovrsten v Sloveniji, odkar ZASSS obstaja, je poleg izmenjave mnenj in izkušenj o sistemu kakovosti ter drugih temah odlična priložnost za promocijo slovenske starševske organizacije ZASSS in njeno delo, ki je že dlje časa v evropskem prostoru priznana kot primer dobre prakse organizacije staršev na državni ravni.


konferenca 2023 ZASSS EPA

23. 03. 2023

Mnenje ZASSS glede vpisa in točk


Težava glede vpisa in točk je znana že leta, naredilo se ni nič. Samo ocene zadnjih treh let ne morejo biti edina vstopnica v šolo, če zdaj odmislimo umetniške in športne smeri. Hudo je, kadar učenec vidi, da zaradi točk ne bo prišel na želeno srednjo šolo, pa bi s sprejemnimi izpiti verjetno dokazal, da sodi prav tja. 

Sešetevk vsega je, da lahko učenca pahne na šolo, ki ti ni všeč in do neke mere to zapiše tvojo usodo za nekaj leta, včasih za celo življenje.

ZASSS poudarja, da 2 točki od 7, ki jih neprenehoma poudarjamo niso izvedene že leta in zato imamo velike razlike med šolami:


1. urediti učne načrte,
2. vzpostaviti sistem zagotavljanja kakovosti v osnovni šoli

Med šolami so prevelike razlike – šolske ocene ne odražajo enakega znanja kot NPZji. Preden bi se pa vpeljalo upoštevanje rezultatov NPZ, je potrebno NPZ ustrezno korigirati. Sedaj ni namenjeno preverjanju znanja ampak se zasleduje druge parametre. Take odločitve bi morali sprejemati veliko bolj premišljeno. Cela generacija mora bit DOBRO pripravljana na nov sistem, ne morete iti prehitro in nepremišljeno. Obstaja bojazen, da preobrazba NPZ postane mini matura – to je morda potrebno.

Za vpis v srednjo šolo bi morali ponovno uvesti zunanja preverjanja znanja, oz. srednje šole z omejitvijo vpisa naj imajo SPREJEMNI izpit. Vse to vedo združenja staršev, učiteljev, ravnateljev, vključno z ministrstvom, naredilo se ni nič zadnja leta.

Covid je = manjko znanja. Posledično ocene pa niti ne slabe, ker se je 'od doma' dalo marsikaj 'prešvercati'. Znanja se ni saniralo ali le ponekod in malo. Nihče ni naslovil težave, otroci so v izrazito neenakem položaju. 

Razliak je tudi prevelika med spoli. Dekleta povprečno bolj pazijo, seštevajo svoje točke in sistemsko pristopijo k vpisu, fantje manj ... se prepustijo toku, redkeje štejejo točke in se sekirajo, če ne bodo prišli nekam, kamor niti sami še ne vedo prav dobro. 

Zavedanje, da to vpliva na njihovo bodoče življenje za vsaj 4 leta je različno od posameznika do posameznika.

Starši se kar z veseljem spominjamo, kako smo sami imeli sprejemne izpite, kjer si lahko pokazal tisto, kar z ocenami pač nisi uspel, pa ne zato, ker nisi bil dovolj bister. Lahko je bila kriva samo napačna kemija med tabo in učiteljem, ali pa zaljubljenost, ali pa mladostno norenje, ali pa ne dovolj razvit prefrontalni korteks.

Zato je izrednega pomena preštudirati in na novo oceniti kaj in kako lahko izboljšamo situacijo na tem področju. Institucije se tega zavedajo, a delo še kar ne steče.


20. 03. 2023

Novela zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov


ZASSS podpira predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov.
Argumentov, ki govorijo v prid našemu zdravju in predvsem v prid zdravju naših otrok je ogromno. Na tiskovni konferenci MIZ, 22.3. so jih strokovnjaki navajali celo uro, zato je podpora zakonu s strani velike večine staršev jasna in nedvoumna.

Pri otrocih pa se še toliko raje usmerjamo k prevetini kakor h kaznovanju in kurativi, zato podpiramo vse programe ministrstva in NIJZ, ki se že izvajajo po šolah in se morajo nadaljevati in ojačati tudi dolgoročno vnaprej. Pa tudi vse primere dobrih praks, kot recimo tam, da so šestošolci na OŠ Brinje podpisali pogodbo o nekajenju katerihkoli cigaret v tem šolskem letu. Če že želijo prehitro odrasti, naj bo to s podpisovanjem dobro usmerjenih 'pogodb'. Kolektivna zavest razreda tukja naredi svoje.

01. 03. 2023

Aktivnosti ZASSS v februarju 2023


1. Kot člani Sveta Centra za varnejši internet smo se udeležili njihovega srečanja
2. Spletni seminar Safe.si za starše na temo vpliva spletne pornografije na otroke in mladostnike
3. Odgovor na novinarsko vprašanje o stališču ZASSS glede ureditve izdajanja odločb za posebne potrebe
4. Odgovor na vprašanje starša, naslovljenega na ZASSS
5. Priprave na gostovanje skupščine in posveta EPA aprila 2023 v Sloveniji"

01. 02. 2023

Aktivnosti ZASSS v januarju 2023


1. Sodelovanje na Uradovem petku (MIZŠ) - Dobrobit učencev in učenk v Sloveniji, Mednarodno primerjalna analiza socialne in psihične dobrobiti učencev in učenk na podlagi podatkov mednarodnih raziskav PIRLS, TIMSS in PISA
2. Sodelovanje na online delavnici za starše o spletnem nasilju zaradi spola (TRACeD)
3. Sodelovanje na 3. seji Delovne skupine za pripravo strategije jezikovnega izobraževanja do leta 2030 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
4. Odgovor na novinarsko vprašanje o kvaliteti hrane v šolah
5. Odgovori na vprašanja staršev, naslovljenih na ZASSS
6. Priprave na gostovanje skupščine in posveta EPA aprila 2023 v Sloveniji"

01. 01. 2023

Aktivnosti ZASSS v decembru 2022


1. Sodelovanje na nacionalni konferenci Kmalu grem v šolo na temo zagotavljanja mehkega prehoda iz vrtca v šolo (organizator Pedagoški inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter drugimi partnerji)
2. Sodelovanje na zaključni konferenci projekta Empowerment of School Boards (ESB) v Talinu
3. Sodelovanje na 2. seji Delovne skupine za pripravo strategije jezikovnega izobraževanja do leta 2030 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
4. Odgovori na vprašanja časopisa Delo o brezplačni osnovni šoli
5. Priprave na gostovanje skupščine in posveta EPA aprila 2023 v Sloveniji
6. Sodelovanje na sestanku skupine za OŠ pri Partnerstvu za kakovosten in pravičen vzgojno-izobraževalni sistem v Republiki Sloveniji

01. 12. 2022

Aktivnosti ZASSS v novembru 2022


1. Sodelovali smo na posvetu v Državnem svetu z naslovom UVAJANJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO
2. Sodelovali smo na EPA Skupščini v Luxemburgu
3. Udeležili smo se Uradovega petka 'Za kakovost slovenskih učbenikov' (KaUč) (organizator Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

22. 11. 2022

ZASSS je sodeloval na posvetu z naslovom UVAJANJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO


22. novembra 2022 je bil v Državnem svetu posvet z naslovom UVAJANJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO.
Svoje poglede na uvedbo vsebine računalništva in informatike so podali predstavniki gimnazij, fakultete, SAZU, ACM, GZS, CPI in razna združenja ter društva. Skupno vsem je želja po uvedbi vsebin računalništva in informatike v osnovno in srednjo šolo. Izpostavljeno je bilo tudi, da je velika težava nepoznavanje, kaj je to računalništvo in informatika, med učenci, starši, učitelji in odločevalci. Zaključke posveta se bo posredovalo odločevalcem ter pozvalo k premikom na tem področju.
Za ZASSS je predstavil prispevek Robert Vurušič - prenos prispevka.

Posnetek posveta je na:

Izjava ZASSS po posvetu

Zveza aktivov svetov staršev meni, da se digitalizaciji danes ne moremo izogniti, v prihodnosti pa še manj. Zato podpiramo iniciative, ki razmišljajo o uvedbi ali vnovčitvi potenciala, ki ga imamo, da otroke nujno relativno hitro seznanimo s sodobnimi tehnologijami ter jim pomagamo, da jih razumejo. Da ne bo za večino vstop v digitalni svet pomenil zabave, ampak neko okolje, ki bo otrokom pomagalo razumeti kontekst informacij na ekranu ter jim kazati, kako jim tehnologije lahko pomagajo/olajšajo življenje in delo. Da bodo ob vstopu v srednjo šolo vsi znali vsaj nujne osnove, saj je trenutno žalostna in tragična resničnost ob prehodu taka, da tega marsikdo ne zna. Želje staršev so različne, vsem pa je skupno zavedanje, da je to področje potrebno urediti danes, v tej kurikularni prenovi, ne jutri, ko bodo naši otroci prikrajšani za te pravice. Torej ni vprašanje, če in kdaj, vprašanje je, na kakšen način danes. Tudi to vprašanje je bilo v zadnjih letih že konkretno predelano, tako da potrebujemo še voljo odločevalcev, da se področje uredi. Končno odločitev o načinu izvedbe prepuščamo pedagoški in računalniški stroki, MIZŠ, ZRSS, RINOS in drugim v upanju, da se boste zgledovali po dobri praksi iz tujine in argumentiranih priporočilih domače stroke.

Odločevalcem želimo še dovolj politične volje, saj se starši zavedamo, da brez nje ne gre. Kot ste odločevalci lahko računali na starše v času učenja na daljavo, v takih in podobnih primerih starši računamo na vas.



08. 06. 2022

11 let delovanja Zveze aktivov svetov staršev Slovenije


ZASSS, ki je ustanovljena z namenom promovirati aktivno vlogo staršev ter utrditi njihovo soudeležbo enakopravnega subjekta v vzgojno-izobraževalnem sistemu in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh institucionalnih nivojih, danes praznuje 11 let prostovoljnega delovanja. V teh letih je zveza kot prostovoljna, nepoklicna, nevladna, nestrankarska, svetovnonazorsko neopredeljena, neodvisna in neprofitna organizacija Svetov staršev prepoznavno umeščena v slovenski in evropski prostor.

Dejavnosti zveze so usmerjene k uresničitvi izboljšav v šolskem sistemu, ki smo jih zapisali leta 2018 v 7 točkah dokumenta, zato imamo predstavnika v Kurikularnem svetu za spremljanje in usmerjanje prenove vzgojno-izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov, izvajamo posvete, sodelujemo na izobraževanjih in delavnicah, delimo izkušnje z dobrimi praksami, spremljamo cene učnih gradiv in ugotovitve posreduje pristojnemu ministrstvu, s katerim se tako kot z Zavodom za šolstvo obdobno sestajamo.

Čestitke in zahvala vsem aktivnim članom, ki darujejo svoj čas, energijo in znanje za doseganje kakovostnejšega šolstva, obenem pa povabilo novim, mladim staršem, da se nam pridružijo preko obstoječih ali novo ustanovljenih Aktivov. Šola danes, še bolj kot pred 11 leti, potrebuje aktivno vključene starše, zato toplo vabljeni, da skupaj naredimo nekaj dobrega za otroke.

17. 03. 2022

Objava priporočil


Zavod RS za šolstvo je pripravil Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šol. leto 2022/2023 - več: Priporočila ZRSS

08. 03. 2022

Izjava glede stavke


Zveza aktivov svetov staršev poudarja, da stavka 9.3.2022 ne odvezuje vodstev vzgojno-izobraževalnih zavodov odgovornosti, da poskrbijo za otroke, ki so jim zaupani v uk in varstvo.

Po informacijah, ki smo jih zbrali, so na marsikateri šoli starše obvestili o možnosti varstva in jih povprašali, ali bodo njihovi otroci na dan stavke prišli v šolo oz. vrtec. Vemo tudi za šole, ki se stavki ne bodo pridružile.

Otroci ne bi smeli biti žrtev nesoglasij med odraslimi. Zato vpletene pozivamo k čim prejšnjemu dogovoru oziroma k takemu načinu dogovarjanja, da otrokom ne bodo kršene temeljne pravice do izobraževanja, ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije in v 28. členu Konvencije o otrokovih pravicah.

03. 03. 2022

Sestanek MIZŠ in ZASSS


Predsednica in podpredsednika ZASSS so se v četrtek, 3. 3. 2022, sestali z državnim sekretarjem na MIZŠ Damirjem Orehovcem, direktorjem Zavoda za šolstvo Vinkom Logajem in predstavniki direktoratov, uradov in služb MIZŠ.

Na sestanku smo predstavili delovanje ZASSS od zadnjega srečanja z MIZŠ, ki je bilo 12. 5. 2021, se seznanili z delovanjem Sveta za kakovost in evalvacijo ter Strokovnega sveta za splošno izobraževanje v tem obdobju, pridobili aktualne informacije o delovanju Zavoda za šolstvo v zvezi s spremembami učnih načrtov, primerjali ugotovitve glede cen in drugih podatkov o učnih gradivih, MIZŠ pa je predstavilo tudi izsledke iz preliminarnega poročila evalvacijske študije izobraževanja na daljavo.

11. 11. 2021

Poziv ZASSS glede sprejetih ukrepov 11.11.2021


Spoštovani,

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da do srede, 17. 11. 2021, ko se začne izvajati trikrat tedensko obvezno samotestiranja v šolah z edino alternativo šolanja na daljavo, če se otrok ne bo samotestiral v šoli, ter nošenje predpisanih mask, zagotovi in financirana iz javnih sredstev zadostno število testov in ustreznih mask, da bomo starši te ukrepe sploh lahko izvajali.

Poleg tega Vlado Republike Slovenije pozivamo, da do srede, 17. 11. 2021, šolam zagotovi zadostno število testov in mask za tiste otroke, ki bodo teste in maske pozabili doma ali bo opravljeni test neveljaven.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pozivamo, da v izogib razlikam pri izvajanju šolanja na daljavo za otroke, ki se ne bodo samotestirali v šolah, šolam izda čimprej jasna navodila, v kakšni obliki izvesti takšno obliko šolanja.

10. 11. 2021

Odziv ZASSS na zadnje sprejete ukrepe


Spoštovani!

Zaradi zaostrovanja epidemiološkega stanja je Vlada Republike Slovenije sprejela dodatne ukrepe za zajezitev širjenja virusa COVID-19. S ciljem ohranjanja varnega šolskega prostora sta bila sprejeta dva preventivna ukrepa:
1. Obvezna uporaba zaščitne kirurške ali maske tipa FFP2 v zaprtih prostorih od ponedeljka, 8. 11. 2021, dalje in
2. Obvezno samotestiranje za vse učence osnovne šole in dijake za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa od 15. 11. 2021 dalje.

Namen Zveze aktivov svetov staršev Slovenije ni postavljanje na stališče ene strani staršev, ampak zagovarjati vse starše.

Nasprotujemo, da se finančno breme novih ukrepov naloži staršem. Od odločevalcev in pripravljalcev ukrepov pričakujemo, da ob sprejetju tovrstnih ukrepov poskrbijo tudi za dobavo in razdeljevanje zaščitnih sredstev.

Prav tako odločevalce pozivamo, da za primere, ko zaradi utemeljenih dejstev učenci in dijaki ne uspejo zadostiti predpisanim ukrepom, poskrbijo za izravnalni/nadomestni ukrep. Tako kot v primeru nenošenja zaščitne maske med poukom, ko se učencu odredi varnostno razdaljo 1,5 m od ostalih. Pričakujemo jasna in nedvoumna navodila, ki pri izvedbi ne vnašajo dodatne zmede.

Prosimo in pozivamo odločevalce, da pred sprejetjem novih ukrepov predhodno seznanite starše, ki smo velik deležnik vzgojno-izobraževalnega procesa. Menimo, da morajo biti sprejeti ukrepi smiselni, premišljeni in podani pravočasno. Trenutno je časa malo in veliko dilem. Morda se odlok prestavi in se ta čas smiselno uredi vse potrebo za kakovostno izvajanje ukrepov.

Povzetek mnenj in pozivov, s katerimi se na Zvezo aktivov staršev Slovenije obračajo starši:
- pozivamo starše, ki se z vladnimi ukrepi ne strinjajo, da zahteve posredujejo na naslove pristojnih institucij in ne ravnateljem na šole. To se naredi strpno, kulturno in odgovorno kot zgled ostalim. Ravnatelji in učitelji so dolžni izvajati ukrepe, ki jih določi Vlada, a sami niso odločevalci,
- pozivamo starše naj jemljejo ukrepe odgovorno in po svojih najboljših močeh pomagajo učiteljem in vodstvom šol pri zagotavljanju pogojev za odprtost šol,
- pozivamo starše, da, v kolikor je v njihovi moči, otroke uvedejo v samotestiranje,
- pozivamo državo naj poda jasna, konkretna navodila za izvedbo odloka ter zagotovi ustrezne maske in po potrebi tudi teste, če otrok test pozabi,
- pozivamo državo, da dovoljuje izjeme na šolah, kjer bodo učitelji presodili, kateri otroci lahko odstopajo od zahtevanih ukrepov - gre za izjemne primere, otroke posebni potrebami, itd…,
- pozivamo državo, da razmisli o ponedeljkovih samotestiranjih doma, saj bi se s tem izognili karanteni celotnega razreda v ponedeljek zjutraj ob morebitnem odkritju okužbe,
- pozivamo šole, da izvajajo čim več pouka na prostem, na zraku,
- starši podpiramo vzdrževanje mehurčkov,
- starši večinoma ne nasprotujemo samotestiranju, imamo pa resne pomisleke o samotestiranju vsaj v prvi triadi; za te otroke bi bilo smiselno opraviti samotestiranje doma; enako je z maskami v prvi triadi, večina staršev nošenju mask v prvi triadi ni naklonjena,
- smo tudi starši, ki odločno napotujemo testiranju in nošenju mask, zato je potrebno poskrbeti tudi za take otroke; obstajati mora način šolanja na šoli, tudi za take otroke,
- smo tudi starši, ki se popolnoma strinjamo z vladnimi odloki,
- vsak starš je in mora biti odgovoren za svojega otroka.

Prav vsi si močno želimo, da šole ostanejo odprte in da lahko zagotavljamo varno učno okolje za vse naše učence. Starši večinoma ne bi zmogli ponovnega šolanja na daljavo. Zato pozivamo vse deležnike v vzgojno-izobraževalnem procesu, tako zaposlene v šolah kot tudi vse pristojne v državnih in lokalnih institucijah, pa tudi starše, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da se otrokom omogoči varno in zdravo okolje za šolanje v razredih.

S strpnostjo in kulturo pogovora bomo zmogli tudi to.

Lara Romih
predsednica ZASSS



Izjavo si lahko ogledate na posnetku:

11. 10. 2021

Odziv ZASSS na predlagano spremembo sestave svetov zavodov

V DZ je bil vložen predlog sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki predvideva tudi spremembo 46. člena ZOFVI glede sestave svetov zavodov v vzgojno izobraževalnih zavodih. ZASSS je že v aprilu 2018 v eni od sedmih točk našega programskega dokumenta z naslovom "PREDLOGI ZVEZE AKTIVOV SVETOV STARŠEV SLOVENIJE (ZASSS): »ZA PRIHODNJI RAZVOJ SLOVENSKEGA ŠOLSTVA«" opozorila na pomanjkljivost pri sestavi svetov zavodov in predlagala izboljšave. Navedeno točko kot odziv ZASSS na predlagano spremembo 46. člena ZOFVI objavljamo v celoti.

6. URAVNOTEŽENJE UPRAVLJANJA OSNOVNIH ŠOL (3 x 3)

Organ upravljanja na ravni posamezne osnovne šole je svet šole oz. zavoda, ki ga sestavljajo: pet predstavnikov zaposlenih (v šoli), trije predstavniki ustanovitelja (občine) in trije predstavniki staršev.

V ZASSS že od ustanovitve opozarjamo na neprimernost take sestave. V obdobju, ko je bila sestava svetov šol uravnotežena, je bilo med vsemi deležniki več dialoga in želje po iskanju skupnih rešitev (po trije predstavniki ustanovitelja, zaposlenih in staršev).

Neuravnotežena sestava svetov zavodov je razlog, da se vodstva šol ves čas ukvarjajo s svojevrstnim konfliktom interesov: vodstva šol vodijo zaposlene, ti pa jih nadzirajo kot najmočnejša skupina v organu upravljanja. Še posebno razmerje med deležniki vpliva na postopek imenovanja ravnatelja v vrtcih in osnovnih šolah, saj se v primeru različnih pogledov deležnikov na kandidate običajno vse moči usmerjajo v iskanje šestega glasu – pogosto v podporo izbire učiteljev oziroma zaposlenih.

Za učinkovitejše upravljanje predlagamo uravnoteženje sestave svetov zavodov tako, da bodo pri upravljanju vrtcev in šol enakovredno zastopani vsi deležniki.

Opažamo tudi, da šole pogosto naročajo (in plačujejo) storitve zunanjih strokovnjakov za izvedbo postopkov, ki jih je z nekaj odgovornega dela mogoče izpeljati v okviru pristojnosti sveta šole. To kaže na veliko potrebo po krepitvi kompetenc vseh članov svetov šol.

V ZASSS temu področju posvečamo veliko pozornosti in za opolnomočenje staršev in drugih deležnikov organiziramo seminarje s področja pristojnosti in delovanja svetov staršev. Sistemski pristop pa bi bil pri tem nedvomno učinkovitejši, zato pričakujemo, da bodo čim prej vzpostavljeni sistematični načini opolnomočenja različnih deležnikov, ki bodo vodili k večji kakovosti dela članov svetov šol."

10. 10. 2021

JAVNI POZIV ZA
VARNO, ZDRAVO IN ODPRTO ŠOLO


V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), krovni organizaciji predstavnikov svetov staršev slovenskih osnovnih šol, v katero so povezani predstavniki polovice osnovnih šol v Sloveniji, spremljamo dogajanja o širjenju virusa COVID-19 tako v svetu kot predvsem v Sloveniji.

Večkrat smo že poudarili, da je jasno in skoraj enotno izražena želja staršev in otrok, da šole ostanejo odprte, zato pozivamo vse deležnike v šolstvu v Sloveniji, tako zaposlene v šolah kot tudi vse pristojne v državnih in lokalnih institucijah, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da se otrokom omogoči varno in zdravo okolje za šolanje v razredih.

Hkrati pozivamo vse deležnike, da omogočijo varno in zdravo okolje za delo učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter drugih zaposlenih v šolah, starše pa, da poskrbimo, da bodo šolo obiskovali le zdravi otroci. Na šolah naj se upošteva zdravstvene ukrepe.

Predvsem pa vse prosimo, da zaradi koristi otrok, staršev, učiteljev in vseh prebivalcev Slovenije, v sodelovanju in medsebojni pomoči, strpno in solidarno upoštevamo zdravstvene ukrepe, da bomo lahko čimprej ponovno zaživeli polno življenje, saj to vsi, še posebej pa otroci to potrebujejo.

V Ljubljani, oktober 2021

1. 9. 2021

Povabilo ob začetku šolskega leta 2021/2022

Spoštovani starši, ravnatelji, učitelji.

Smo pred vrati novega šolskega leta, ki ne bo nič manj zahtevno, kot je bilo prejšnje. Osnovna šola je prostor, kjer se v zdravem in varnem okolju, s strpnim medsebojnim sodelovanjem vseh uporabnikov šolskega prostora, tako učencev, učiteljev in ostalih zaposlenih v šoli kot tudi staršev in ostalih obiskovalcev šole, razvijajo vedoželjnost, znanje in odgovornost. Predvsem slednje, odgovornost, je v letošnjem šolskem letu najpomembnejša vrlina. Bodimo odgovorni in vso svojo energijo, ne glede na razdvojenost družbe ob ukrepih za preprečevanje širjenja COVID-19, usmerimo v spoštovanje in izvajanje ukrepov, ki bodo pripomogli, da šole ostanejo odprte (skozi celotno šolsko leto).

Obenem želimo vsem prvošolčkom in šolarjem uspešno in zdravo šolsko leto!

24. 8. 2021

Odlog vpisa v 1. razred

Po pridobljenih podatkih s strani MIZŠ v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije ugotavljamo, da je trend odložitve vpisa v 1. razred v porastu.

Vpis prvošolčkov v osnovno šolo poteka skladno s 44. členom Zakona o osnovni šoli (ZOsn) v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši smo takrat s strani šol pozvani k vpisu otrok, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili starost 6 let (45. člen ZOsn). 45. člen ZOsn predvideva tudi izjemo, odlog vpisa za eno leto na predlog staršev. Preden se spustimo v podrobnosti, je pri odlogu treba vedeti, da zakon predvideva dva načina odložitve šolanja:
- Odložitev vpisa pred pričetkom šolskega leta na predlog staršev, zdravstvene službe oz. na podlagi odločbe o usmeritvi.
- Odložitev šolanja med šolskim letom v prvem razredu na predlog staršev oz. na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši.

Za odlog vpisa v prvi razred in odložitev šolanja zakon predvideva poseben postopek ugotavljanja pripravljenosti (46. člen ZOsn). Gre se za to, da je predlog o odložitvi strokovno utemeljen. Odločitev o odlogu sprejme ravnatelj na podlagi mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik pediater, svetovalna delavka in vzgojitelj oz. učitelj. Po zbranih podatkih komisija presoja intelektualno, fizično, čustveno in socialno zrelost otroka. Zoper končno odločitev ravnatelja o strinjanju ali zavrnitvi odložitve šolanja je možen ugovor. Ugovore v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti učencev obravnava pritožbena komisija.

Vstop v osnovno šolo je ena izmed prelomnic v našem življenju. Tako za starše kot za otroke. Medtem ko starši vstop v šolo spremljamo z mešanimi občutki, imajo otroci velika pričakovanja. Za oboje velja, da vstop v šolo sproža določeno mero stresa. Starši za svoje otroke želijo le najboljše, zato nekateri presodijo, da njihov otrok ni dovolj pripravljen za vstop v prvi razred. Med glavnimi razlogi za odlog šolanja navajajo bojazen, da otrok ne bo kos zahtevam šole, in zagotovitev dodatnega leta brezskrbnega otroštva.

Da je število odložitev vpisa v prvi razred v porastu, Zveza aktivov svetov staršev Slovenije predpisuje ugotovitvam staršev, da je prvi razred precej daleč od mehkega prehoda iz vrtca v šolo. Spomnimo, da je bil pri vpeljavi devetletke prvi razred mišljen kot nadomestek mali šoli v času osemletke. Čeprav učni načrt narekuje potrebno osvojeno znanje v prvi triadi skupaj in ne za vsak posamezni razred, je opaziti, da se zahtevnost vsebin višjih razredov seli v nižje. In prvi razred ni izjema. Slednje se pokaže na terenu, ko še ne 6 letniki ne sledijo učnemu procesu in zahtevam šole. Temu dejstvu pritrjujejo odzivi učiteljev prvih razredov, ki bi za svoje otroke uporabili možnost odložitve vpisa v prvi razred.

S kakšnimi vprašanji se pri vpisu v prvi razred soočajo starši, si lahko ogledate v članku, objavljenem v Šolskih razgledih, s pomenljivim naslovom: Odložitev vpisa –da ali ne?..

Poleg pogleda staršev izpostavimo tudi pogled učiteljev. Učitelji sporočajo, da je iz leta v leto več otrok, ki imajo težave s prilagoditvami na šolsko rutino. Težko sledijo pouku, imajo zelo kratkotrajno zmožnost koncentracije in pozornosti, zato zelo hitro postanejo nemirni in otročji. Opaža se tudi porast psihosomatskih obolenj, kot so bolečine v trebuhu, glavoboli, vročine, neješčnost in nenazadnje odpor do šole.

Oboji, starši in učitelji, so mnenja, da je vstop v šolo zahteven družbeni proces, ki od otrok, poleg čustvenih, socialnih in fizičnih naporov, zahteva tudi intelektualne obremenitve. Vsi otroci temu niso kos, zato ne preseneča dejstvo, da je zavrnitev za odložitev šolanja malo. Če je marsikateremu staršu žal, da za svojega otroka ni predlagal odložitve vpisa, takih, ki bi obžalovali poznejši vpis, (skoraj) ni.

8. 6. 2021

8. 6. 2021 je ZASSS praznoval 10. obletnico svojega delovanja

»Osmi junij 2011 je bil pomemben dan za slovensko šolstvo. Starši smo se uspeli samoorganizirati do te mere, da smo lahko ustanovili Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), prvo nacionalno združenje staršev na slovenskih tleh.« - Tone Meden, takratni predsednik ZASSS

Na novinarski konferenci ob 12.00 smo na MIZŠ obeležili deseto obletnico delovanja Zveze, sprehodili smo se mimo pomembnih dosežkov in predstavili novo vodstvo Zveze. Novinarske konference se je udeležila predsednica ZASSS Lara Romih, podpredsednika Jana Tomazin in Boštjan Bobič Zabreščak, bivši predsednik ZASSS Tone Meden, državni sekretar Damir Orehovec MIZŠ ter predsedniki Aktivov.

Več si lahko pogledate na posnetku konference:

10. 5. 2021

Okrožnica 1-2019

Objavljena je Okrožnica 1-2019 Spremljanje cen delovnih zvezkov v šolskem letu 2019/20 na slovenskih osnovnih šolah
Več: Okrožnica 1-2019

10. 4. 2021

12. redno zasedanje Skupščine ZASSS

V soboto, 10. aprila 2021, smo se člani ZASSS srečali na dvanajstem rednem zasedanju Skupščine. Skupščina je izvolila novo vodstvo. Za predsednico ZASSS je bila izvoljena Lara Romih (ASSUEG), za podpredsednika pa Jana Tomazin (ASSOŠDKR) in Boštjan Bobič Zabreščak (ASSZsPOŠ).

Poročilo z 12. rednega zasedanja Skupščine

5. 10. 2020

5. oktober, mednarodni dan učiteljev

Mednarodni dan učiteljev je leta 1994 proglasil UNESCO, s čimer je obeležil 5. oktober 1966, ko je bilo na medvladni konferenci, ki jo je v Parizu organiziral UNESCO, v sodelovanju z ILO sprejeto priporočilo o položaju učiteljev.

Namen mednarodnega dneva učiteljev je predstaviti in poudariti poslanstvo učiteljev in njihove dosežke v vzgoji in izobraževanju.

Ob njihovem dnevu iskreno voščimo vsem učiteljem in jim tudi v prihodnje želimo veliko zadovoljstva pri njihovem pomembnem in zahtevnem delu z zvedavimi učenci ter obilo uspešnega sodelovanja s starši.

25. 5. 2020

»Izobraževanje na daljavo« in pogled naprej

Dne 13. marca 2020 so se zaradi razglasitve epidemije zaradi COVID-19 zaprla vrata vzgojno-izobraževalnih zavodov. MIZŠ je odločilo, da se otroci izobražujejo na daljavo. Situacija je bila popolnoma nova za vodstvo šol, učitelje, predvsem pa za otroke in nas starše. Med izmenjavo informacij med starši o poteku tovrstnega izobraževanja smo zaznali, da imajo otroci zelo neenake pogoje za delo doma in da so starši zelo vpeti v pomoč otrokom. V ZASSS smo želeli stanje preveriti, zato smo pripravili vprašalnik o tem, kako starši vidijo izobraževanje na daljavo in s katerimi izzivi se srečujemo po prvem tednu tovrstnega izobraževanja. Svoje ugotovitve smo nemudoma predstavili odločevalcem, kar je, upamo, pomagalo pri usmeritvah za nadaljnje delo šolam… Po petih tednih smo z novim vprašalnikom preverili, ali so bile usmeritve upoštevane oziroma ali se je izobraževanje na daljavo uteklo in kakšne težave se še pojavljajo. Odločevalcem smo predstavili tudi rezultate drugega vprašalnika, ki prav tako kot pri prvem zaobjemajo videnje staršev, ki so svoje otroke spremljali doma – torej tam, kjer so se ti, skupaj s starši in sorojenci, soočali z izzivi tovrstnega izobraževanja. Menimo, da smo pridobili dokaj verodostojne podatke, ki lahko služijo za oblikovanje usmeritev tako pri »običajnem« izobraževanju kot pri izobraževanju na daljavo, če bi bilo to še kdaj potrebno.

V četrtek, 21. maja 2020, je Pedagoški inštitut v sodelovanju z Oddelkom za pedagogiko in andragogiko na UL FF organiziral okroglo mizo, na katero je povabil tudi predstavnika ZASSS. Pozdravljamo pobudo teh dveh strokovnih institucij, da čim prej začnemo objektivno vrednotiti dogajanje, ki smo mu v šolskem prostoru priča od 13. marca naprej. Na okrogli mizi z naslovom “Izobraževanje na daljavo – izkušnje za prihodnost?” je dvanajst govorcev predstavilo mnenja in ocene različnih vidikov t.i. »izobraževanja na daljavo«. Predstavljenih je bilo tudi nekaj podatkov iz raziskav, ki so ju opravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter na Oddelku za pedagogiko in andragogiko UL FF (http://pedagogika-andragogika.ff.uni-lj.si/soocanje-ravnateljev-epidemija). Predstavnik ZASSS je predstavil delček podatkov iz vprašalnikov, ki smo ju izvedli po enem in po petih tednih pouka na daljavo (Vloga staršev pri izobraževanju na daljavo za osnovnošolce). Vabimo vas, da si podatke, ki so trenutno na voljo, ogledate na povezavah:

Podatke objavljamo z namenom pomagati pri celoviti presoji vseh vidikov »kriznega poučevanja na daljavo«, kot so ga poimenovali raziskovalci s Filozofske fakultete. Težko obdobje, v katerega smo bili potisnjeni, moramo izkoristiti za to, da se iz njega čim več naučimo. Kaj nas čaka jeseni, ne vemo. Danes še ne vemo niti tega, ali bo gibanje epidemioloških kazalcev omogočilo, da se bodo letos v šolske klopi lahko dovolj varno vrnili vsi šolarji. Ne glede na to, ali pa prav zaradi tega, pa ne smemo izgubljati časa in se moramo vsi skupaj pripraviti na različne možnosti. Da bo ta priprava smotrna, mora biti utemeljena s čim več trdnimi podatki, ki jih lahko zberemo. Tako bodo prihodnje odločitve in scenariji temeljili na argumentih, podprtih z dokazi, podobno kot so to naredili na primer v Latviji (https://issuu.com/eduriocom/docs/report_shutdown_lessons?fr=sZWI4ODEzMTEwOTc).

Ponovno se zahvaljujemo vsem staršem, ki ste izpolnili vprašalnika in s tem prispevali k popolnejši sliki izobraževanja na daljavo skozi oči staršev. Ne glede na to, da se je del otrok že vrnil v šolske klopi, izobraževanje na daljavo še vedno deloma poteka. Prepričani smo, da z vprašalnikom pridobljeni podatki in izkušnje staršev lahko precej pripomorejo k temu, da se bomo lahko vsi skupaj v zelo kratkem času naučili bistvene lekcije, s katero nas je na področju šolstva soočila epidemija. Na podlagi naučenega pa se moramo v prihodnjih treh mesecih pripraviti na različne scenarije, ki se lahko zgodijo. Trije meseci so zelo malo časa za tako obsežne priprave. Če nam spodleti, bodo posledice hude, zato nam mora uspeti. Uspe pa nam lahko le, če bomo sodelovali in če bomo razvili konstruktiven dialog, temelječ na trdnih podatkih. ZASSS je v skladu s svojim poslanstvom pri tem dialogu pripravljena sodelovati.

25. 3. 2020

Ugotovitve iz vprašalnika o poteku pouka na daljavo

V sredo, 25. marca, smo pristojnemu ministrstvu posredovali prve informacije o poteku prvega tedna pouka na daljavo. Pričakovanja staršev, ki smo jih izluščili iz odgovorov na vprašalnik, lahko povzamemo:

Pristojni na ministrstvu so se zahvalili za podatke in zagotovili, da jih bodo upoštevali pri pripravi priporočil za izvajanje pouka na daljavo v prihodnjih tednih. S tem smo namen poizvedbe dosegli.

22. 3. 2020

Vprašalnik o poteku pouka na daljavo

V tednu, ki je za nami, smo se učitelji in starši soočili s povsem novo obliko šolskega dela, poukom na daljavo. Učenje na daljavo pomeni opravljanje vseh nalog, ki so jih naši otroci za teden od 16. do 20. 3. 2020 dobili s strani šole oziroma od učiteljev.

Po naših informacijah učitelji dobivajo vso možno podporo s strani ministrstva in podpornih zavodov. Ker bo verjetno nastala situacija trajala vsaj še nekaj tednov, bomo pomoč potrebovali tudi starši. S takimi pričakovanji smo se že obrnili na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kjer so nam pripravljeni prisluhniti, vendar od nas pričakujejo čim več informacij. Te lahko zberemo le starši sami.

Zato smo v ZASSS s pomočjo kratkega vprašalnika začeli zbirati podatke o tem, kako poteka učenje na daljavo in kakšno pomoč bi starši potrebovali v prihodnje. Vprašalnike so predstavniki v svetih staršev prejeli po e-pošti preko predsednikov aktivov.

Vprašalnik je od nedelje, 29. marca 2020, zaprt. Skupno smo prejeli preko 23.275 klikov, 14.897 delno in skoraj 13.274 v celoti izpolnjenih vprašalnikov. S prvimi ugotovitvami smo že seznanili predstavnike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Hvala vsem sodelujočim.

20. 11. 2019

Sporočilo ZASSS za javnost ob Mednarodnem dnevu otroka

Dvajseti november obeležujemo kot Mednarodni dan otroka, ko naj bi položaju otrok v družbi namenili še posebno pozornost. Pred tridesetimi leti, dvajsetega novembra 1989, je namreč Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah, v Sloveniji pa smo jo sprejeli leta 1999. Konvencija je tako 20 let zavezujoča tudi za našo državo.

V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije smo v svojih dokumentih zapisali: »Osnovni namen ustanovitve Zveze je promovirati aktivno vlogo staršev ter utrditi njihovo soudeležbo enakopravnega subjekta v vzgojno-izobraževalnem sistemu in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh institucionalnih nivojih.« (Pravila delovanja ZASSS, Preambula, 3. odstavek.)

V tej luči bi radi tokrat izpostavili dva navedka iz Konvencije.

28. člen med drugim določa, da »države pogodbenice priznavajo otrokom pravico do izobraževanja in z namenom, da bi bila ta pravica polagoma dosežena na podlagi enakih možnosti, še posebej zagotavljajo obvezno in vsem brezplačno dostopno osnovno šolanje.«

29. člen Konvencije pa med drugim določa, da »so si države pogodbenice edine, da mora biti izobraževanje otrok usmerjeno h krepitvi spoštovanja do otrokovih staršev, njegove kulturne identitete, jezika in vrednot, nacionalnih vrednot države, v kateri otrok prebiva, države, iz katere morda izhaja, in do civilizacij, različnih od njegove.«

V razmislek ali in v kolikšni meri so te določbe Konvencije ZN o otrokovih pravicah spoštovane tudi pri nas navajamo:

4. 6. 2019

Osnovna šola - kaj je osnova?

Vabimo vas k ogledu posnetkov predavanj letošnjega posveta Zveze aktivov svetov staršev Slovenije:

26. 4. 2019

Anketa o delu za šolo doma

Od 6. do 31. marca 2019 smo v ZASSS izvedli obsežno anketo o šolskem delu doma. Vabilo k sodelovanju v anketi smo staršem posredovali preko aktivov svetov staršev, vključenih v ZASSS. Anketo je v celoti izpolnilo 5340 staršev, delno izpolnjenih anket je bilo 1191, skupaj 6531.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali s pošiljanjem ali izpolnjevanjem ankete. Na ta način smo prišli do dragocenih podatkov, ki nam bodo v pomoč tudi v nadaljnjih razpravah o prihodnosti slovenskega šolstva. Rezultate ankete trenutno obdeluje DS, ki je oblikovala vprašalnik. Prve preliminarne rezultate ankete objavljamo na povezavi: http://www.zasss.si/ankete/DomaceDelo/DomaceDelo.html.

31. 1. 2019

Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva

V zadnjih dneh prejemamo vprašanja, ali je Zveza aktivov svetov staršev Slovenije med pobudniki peticije za spremembo šolskega sistema. ZASSS ni med pobudniki peticije. Predloge za prihodnji razvoj slovenskega šolstva smo oblikovali že spomladi 2018 v času priprav na volitve v Državni zbor. S predlogi smo seznanili politične stranke, stroko in širšo javnost. Besedilo predlogov je dostopno na povezavi in podrobneje obrazloženo v video zapisu spodaj.

Naše predloge smo oktobra 2018 predstavili tudi ministru za izobraževanje, znanost in šport. V pogovoru smo soočili naših sedem točk z načrti nove Vlade, kot so zapisani v Koalicijski pogodbi, str. 34. Minister dr. Pikalo je v pogovoru med drugim izpostavil, da se izteka veljavnost t. i. Bele knjige, zato bo potrebno odpreti širšo družbeno razpravo o tem, kaj se pričakuje od šol v prihodnjih letih. Minister nam je zagotovil, da bo k razpravi skupaj z drugimi deležniki kot pomemben partner povabljena tudi ZASSS.

Smile

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) preko aktivov povezuje svete staršev šol in vrtcev. Društvo svet staršev, ki je pripravilo peticijo, samo po sebi ni svet staršev nobene šole ali vrtca in kot tako ni član ZASSS.

24. 4. 2018

Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva, predlogi Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Predstavniki Zveze aktivov svetov staršev Slovenije smo na nedavnem rednem letnem posvetovanju strnili nekaj ugotovitev in predlogov za nadaljnji razvoj slovenske osnovne šole. Predloge smo strnilli v dokumentu, ki je na voljo na povezavi. Vabimo vas tudi k ogledu video zapisa predstavitve dokumenta.

10. 10. 2017

Evropski dan staršev in šole

Drugi torek v oktobru obeležujemo evropski dan staršev in šole. Namen evropskega dneva staršev in šole je, da se zavemo, kako pomembno je sodelovanje staršev in učiteljev v dobrobit otrok.

Pomemben element kakovostnega sodelovanja med starši in šolo je tudi odgovorno delovanje staršev v organih šole. V ta namen ob evropskem dnevu staršev in šole izdajamo okrožnico Opomnik za delovanje in vodenje sveta staršev v osnovni šoli.

Še vedno so na YouTube kanalu EPA na voljo kratki videi, na katerih ravnatelji ali učitelji odgovarjajo na vprašanje staršev, zakaj se jim zdi pomembno sodelovanje med šolo in starši. Med njimi so tudi nagovori štirih ravnateljev iz Slovenije:

2. 5. 2016

ZASSS postala polnopravna članica Evropske starševske zveze

V soboto, 30. aprila 2016, je Generalna skupščina Evropske starševske zveze na rednem spomladanskem zasedanju sprejela sklep, da Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije sprejme kot polnopravno članico.