Glavni menu

ZUOPP

UL RS 90/2012, 30. 11. 2012

ZUOPP-1A

UL RS 40/2012, 30. 5. 2012

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

UL RS 58/2011, 22. 7. 2011

ZUOPP-1

UL RS 3/2007, 12. 1. 2007

ZUOPP-UPB1

Z uveljavitvijo novega Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami preneha veljati stari zakon z istim imenom.

UL RS 111/2006, 17. 11. 2006

ZUOPP-A

UL RS 54/2000, 16. 6. 2000

ZUOPP

Temelj vsake države je vzgoja mladih. (Diogen)

Predlog Pravilnika o usmerjanju v javno veljavne programe za otroke s posebnimi potrebami

Na podlagi ZOUPP (50. člen) mora minister do 1.3.2013 sprejeti ustrezen pravilnik. Predlog Pravilnika o usmerjanju v javno veljavne programe za otroke s posebnimi potrebami je objavljen na portalu E-demokracija.

V predlogu pravilnika se določajo kriteriji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja in obseg ter način izvajanja dodatne strokovne in fizične pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Rok za posredovanje morebitnih pripomb je 1. 2. 2012.

Več ...