Glavni menu

ZASSS v medijih

Turbulenca, 19.4.2016

Trikotnik: šola - otroci - starši

Pogovor s psihologinjo Evo Kuhar Hrovat in dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS

Dobro jutro, 15.3.2016,

Dobro jutro

Pogovor z Alenko Krapež, ravnateljico Gimnazije Vič v Ljubjani, Markom Juhantom, specialnim pedagogom, Gregorjem Pečanom, predsednikom Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva in dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS

Studio ob 17h, 24.6.2015, Nataša Lang

Zadnji šolski dan

Pogovor z dr. Majo Makovec Brenčič, ministrico za izobraževanje, znanost in šport, Marjeto Smole, ravnateljico Srednje šole za gostinstvo in turizem, Marjanom Gorupom, ravnateljem OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana, dr. Vinkom Logajem, direktorjem ZRSŠ in dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS

Odmevi, 17.4.2015, Rosvita Pesek

Za ravnatelje nasilje na šolah največja težava

Pogovor z Marjanom Gorupom, ravnateljem OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana in dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS

Gorenjski glas, 25.3.2015, Mateja Rant

Starši izmenjali izkušnje

Reportaža ob šestem rednem zasedanju Skupščine ZASSS in posvetovanju z naslovom Starši staršem

TV klub, 20.12.2014, Jani Muhič

Nasilje v šolah

Pogovor z dr. Andrejo Barle Lakota, državno sekretarko na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, z Markom Juhantom, specialnim pedagogom in dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS

Studio ob 17h, 10.6.2014, Nataša Lang

Ob koncu šolskega leta, novosti v novem

Pogovor z dr. Jernejem Pikalom, ministrom za izobraževanje, znanost in šport, Gregorjem Pečanom, ravnateljem OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Silvestrom Tratarjem, ravnateljem Elektrotehniške, računalniške strokovne šole in gimnazije ter dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS

9.6.2014, Sonja Merljak

Starši za boljšo šolo

Predstavniki staršev ministrstvo spodbujajo k pripravi osebnih izkaznic šol.

Intervju, 19.9.2012, Andreja Čokl

Intervju prof. dr. Anton Meden

Pogovor z dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS.

Vroči mikrofon, 29.3.2012, Boris Žgajnar

Koliko šolskih počitnic in kdaj?

Pogovor z Mojco Škrinjar, državno sekretarko na MIZKŠ, dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS in Alenom Kofolom, predsednikom Združenja ravnateljev.

Nedelo, 4.9.2011, Nevenka Žolnir

Sodelovanje s starši je za dobro šolo nujno

Intervju predsednika ZASSS, dr. Antona Medena, ki ga je za Nedelo pripravila novinarka Nevenka Žolnir.

R Ognjišče, 24.8.11, Petra Stopar

Pogovor o

Pogovor z dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS, Borisom Černilcem, generalnim direktorjem direktorata za vrtce in OŠ na MŠŠ, dr. Fani Nolimal, vodjo oddelka za OŠ na Zavodu za šolstvo in Alenom Kofolom, predsednikom Združenja ravnateljev.

R Maribor, 22.8.2011, Nives Cvikl

Poletna tribuna

Pogovor z dr. Tonico Bončina, predsednico Aktiva svetov staršev mariborskih OŠ, Radom Wutejem, ravnateljem OŠ Rada Robiča iz Limbuša in Brankom Mačkom, predsednikom mariborske nadškofijske Karitas.

TV Koper, 24.6.2011, Simona Horvat

Primorska kronika

Pogovor s podpredsednico ZASSS, Nadjo Šiškovič Kofol.

R Slovenija, 23.6.2011, Nataša Lang

Zaključek šolskega leta

Pogovor z dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS, Borisom Černilcem, generalnim direktorjem direktorata za vrtce in OŠ na MŠŠ in Ljubom Raičevičem, direktorjem zavoda Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije.

Glejte. Poslušajte. Izbirajte. Delujte. (Barbara Hall)

31. 3. 2014

Posvetovanje in 5. redno zasedanje Skupščine ZASSS

V soboto, 29. marca 2014, smo se člani ZASSS srečali na petem rednem zasedanju Skupščine. Ob tem smo organizirali tudi posvetovanje z naslovom "Soudeležba staršev v vzgojnem poslanstvu šole".

Zahvaljujemo se vodstvu in zaposlenim na OŠ Jožeta Krajca Rakek, ki je gostila naše srečanje.

Vsebino posvetovanja smo povzeli v okrožnici.

22. 4. 2013

4. redno zasedanje Skupščine ZASSS

V petek, 20. aprila 2013 smo se člani ZASSS srečali na četrtem rednem zasedanju Skupščine. Zasedanje je bilo namenjeno ovrednotenju dosedanjega dela in pripravi programa delovanja v prihodnjem dvoletnem obdobju.

Skupščina je izvolila tudi novo vodstvo. Za predsednika ZASSS je bil ponovno izvoljen dr. Anton Meden (ASSOŠDKR), za podpredsednika pa dr. Tonica Bončina (ASSMOŠ) in David Rupnik (ASSOŠPK).

22. 10. 2012

Posvetovanje in 3. redno zasedanje Skupščine ZASSS

V soboto, 20. oktobra 2012 smo se člani ZASSS srečali na tretjem rednem zasedanju Skupščine. Ob tem smo organizirali tudi posvetovanje z naslovom "Odnosi med starši in učitelji - temelj vzgoje v šoli".

Posebnost tokratnega posvetovanje je bila, da smo k sodelovanju povabili tudi predstavnike učiteljev in ravnateljev. Vsem, ki so se odzvali našemu povabilu, se iskreno zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi vodstvu in zaposlenim na OŠ Škofja Loka Mesto, ki je gostila naše srečanje.

Vsebina posvetovanja je povzeta v 4. okrožnici.

Prva obletnica ustanovitve ZASSS

V sredo, 13. junija 2012 smo v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport obeležili prvo obletnico ustanovitve Zveze aktivov svetov staršev Slovenije.

Najprej smo razultate prvega leta delovanja predstavili predstavnikom medijev. Sporočilo za javnost lahko najdete na naslednji povezavi.

Posvetovanje in 2. redno zasedanje Skupščine ZASSS

V soboto, 14. aprila 2012 smo se člani ZASSS srečali na drugem rednem zasedanju Skupščine. Ob tem smo organizirali tudi posvetovanje z naslovom "Pogled staršev na kakovost v šoli".

Vsebino posvetovanja povzemamo v okrožnici.

1. posvetovanje in redno zasedanje Skupščine ZASSS

V soboto, 19. novembra 2011 smo se člani ZASSS srečali na prvem rednem zasedanju Skupščine. Ob tem smo organizirali tudi posvetovanje z naslovom "Vloga svetov staršev v našem šolstvu" z namenom, da z izmenjavo izkušenj naredimo korak do boljšega dela v svetih staršev.

Več ...

Sodelovanje v delovnih skupinah MŠŠ

Člani aktivov sodelujejo v delovnih skupinah pri MŠŠ:

  • - DS za organizirano uresničevanje interesa staršev na področju vzgoje in izobraževanja v osnovnih šolah (DS za OŠ)
  • - DS za organizirano uresničevanje interesa staršev na področju vzgoje in izobraževanja v srednjih šolah (DS za SŠ)
  • - DS za učbenike in učna gradiva (DS za učbenike)
Več ...

Sodelovanje v javni razpravi o noveli Zakona o osnovnem šolstvu (ZOsn)

V mesecu marcu, 2011 je bil objavljen predlog sprememb Zakona o osnovnem šolstvu. V javno razpravo so se vključili tudi aktivi, člani ZASSS.

Več ...

Obisk pri ministru za šolstvo in šport

V sredo, 6. julija smo se predstavniki ZASSS srečali z ministrom za šolstvo in šport, dr. Igorjem Lukšičem. Ob tej priložnosti smo ministru izročili enega od originalno podpisanih izvodov ustanovne listine ZASSS.

Več ...

Ustanovna skupščina ZASSS

V sredo, 8. junija 2011 je bila v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport ustanovljena Zveza aktivov svetov staršev Slovenija (ZASSS).

Z ustanovitvijo ZASSS je Slovenija dobila nacionalno starševsko organizacijo, ki jo v 5. odstavku 66. člena opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Slovenski starši se na ta način pridružujemo evropskim, ki so podobno organizirani že desetletja.

Več ...