Glavni menu

E-novice

Ne gre za en velikanski korak. Gre za veliko drobnih korakov.

(Peter A. Cohen)

E-novice - februar 2019

Mesec februar na marsikateri slovenski šoli obeležijo kot mesec varne rabe interneta. Prav je, da se prizadevanjem šole pridružimo tudi starši. Vabimo vas, da si pogledate nekaj koristnih informacij, ki smo jih zbrali v tokratnih E-novicah.

Šolsko leto se počasi preveša v drugo polovico. Na pomembni prelomnici se bodo v tednih po zimskih počitnicah znašli tudi devetošolci oziroma maturanti. Želimo jim, da bi se pogumno soočili z izzivi in se odločili preudarno. Pri tem naj jih spremlja tudi modrost staršev.

 

Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva

Obilo modrosti je potrebne pri oblikovanju šolskega sistema. Vzgoja in izobraževanje mladih generacij je ena najpomembnejših družbenih dejavnosti. Tudi zato smo v ZASSS pred lanskimi volitvami v Državni zbor na politiko, stroko in javnost naslovili Predloge za prihodnji razvoj slovenskega šolstva.

Posvet deležnikov glede učbeniške politike

19. decembra 2018 smo se predstavniki ZASSS udeležili posveta deležnikov glede učbeniške politike, ki ga je sklical minister za izobraževanje, znanost in šport.

Razširjena seja Koordinacije ZASSS

24. januarja se je v razširjeni zasedbi sestala Koordinacija ZASSS. Seja je bila posvečena vsebinski pripravi na aprilsko posvetovanje in zasedanje Skupščine. Na izhodiščih dokumenta »Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva«, ki smo ga oblikovali na lanskem zasedanju, smo definirali konkretne dejavnosti, s katerimi lahko ZASSS kot predstavnica staršev prispeva k usmerjanju razvoja slovenskega šolstva v pravo smer.

Seminar o pristojnostih in delovanju svetov staršev

ZASSS je 5. februarja 2019 v organizaciji Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih OŠ in Osnovne šole Cerkno izvedla seminar z naslovom: »Pristojnosti in delovanje svetov staršev«. Seminarja se je udeležilo 28 udeležencev iz 7-ih osnovnih šol. Med udeleženci so bili tudi trije ravnatelji, pomočnica ravnatelja in šolska svetovalna delavka.

Zahvaljujemo se predstavnikom aktiva za organizacijo in vodstvu Oš Cerkno, ki je gostilo seminar.

ZASSS v medijih

Delovanje svetov staršev

Bliža se konec prvega ocenjevalnega obdobja in s tem v zvezi se napoveduje izvedba druge, zimske, redne seje sveta staršev (opomnik). Na tej zimski seji se obravnava:

  • poročilo o učnih in vzgojnih rezultatih v 1. ocenjevalnem obdobju,
  • poročilo o poslovanju šolskega sklada v preteklem koledarskem letu (sprejem poročila).

Napovedujemo

Zasedanje Skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Letošnje redno zasedanje Skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije bo v soboto, 6. aprila 2019.

Seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

Predstavniki ZASSS se bomo udeležili 4. redne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki bo v sredo, 27. februarja 2019. Na seji bomo predstavili predloge za prihodnji razvoj slovenskega šolstva.

Posvet deležnikov glede učbeniške politike

7. marca 2019 se bomo predstavniki ZASSS udeležili 2. posveta deležnikov glede učbeniške politike, ki ga sklicuje minister za izobraževanje, znanost in šport.

V vednost

Mesec varne rabe interneta

Prebrali smo

»Slovenska šolska politika rabi najbolj predane starše, najbolj izkušene starše, ki poznajo posamične šole, ki vedo, kako otroci dihajo po šolah, ki vedo, kakšno je mesto učitelja v naših šolah, in predvsem, ki vedo, kakšno je mesto staršev v naših šolah pri vzgoji in izobraževanju otrok.«

»Slovensko šolsko polje potrebuje pridne roke staršev, organiziranih v nacionalno zvezo. Upam, da bodo upravljalci tega polja naše delo znali ceniti in ga primerno podpreti.«

Povzeto po: Okrožnica št. 1/2011, 22. junij 2011, str. 5

Pogled čez mejo

Generalna skupščina in konferenca Evropske starševske zveze

Evropska starševska zveza (EPA) organizira 3. in 4. maja 2019 redno zasedanje Generalne skupščine in konferenco. Dogodek se bo odvijal v mestu Kolding, Danska. Rdeča nit konference je »Starševstvo za zdravo življenje«.

Namesto televizije

Na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si sta se nam v torek, 5. februarja, ob dnevu varne rabe interneta pridružila strokovnjaka, ki sta odgovarjala na najpogostejša vprašanja o vzgoji otrok za internet in o problematiki spletnega nasilja.

Šole neke dežele so njena pomanjšana prihodnost.

(Tehyi Hsieh)

 

E-novice - december 2018

Pozdravljeni. V tokratnih E-novicah smo dobršen del prostora namenili zasedanju Skupščine in mednarodni konferenci Evropske starševske zveze z naslovom »Pravičen dostop do izobraževanja – novi modeli, ki vključujejo vse otroke« (Equitable access to education – new models to include all children). Dotaknili smo se tudi pomembnosti ustrezne preventive, ki ji je namenjen mesec november.

V Sloveniji pa ugotavljamo, da so učni načrti tako obsežni, da se po opažanju mnogih staršev velik del izobraževanja prenaša v popoldanski čas na domače naloge. O tem so v zadnjih tednih precej poročali tudi mediji. Pričakujemo, da bo minister sledil tem sporočilom in zavezi iz koalicijske pogodbe ter odprl široko razpravo o vsebinah izobraževanja, v kateri bo s predstavitvami izkušenj in pogledov staršev aktivno sodelovala tudi ZASSS.

 

Seminar s področja upravljanja in delovanja šolskih skladov

ZASSS je 13. novembra 2018 v organizaciji Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije in Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur izvedla seminar z naslovom »Upravljanje in delovanje šolskih skladov«. Sodelovalo je 21 udeležencev iz štirinajstih osnovnih šol.

Na seminarju so, tako kot je sedaj že običajno, sodelovali tudi ravnatelji in strokovni delavci šol, kar je razpravo obogatilo tako s primeri dobrih praks kot tudi s težavami, s katerimi se srečujemo deležniki pri delu s šolskimi skladi. Sklepna ugotovitev vodij seminarja je bila, da se je upravljanje in delo v skladih od prve izvedbe seminarja leta 2014 do danes močno izboljšalo in je primerov slabih praks med udeleženci vedno manj.

Zbiranje skupnih nabavnih cen DZ in drugih učnih gradiv

Delovna skupina za učna gradiva je do tega trenutka preko spletnega obrazca prejela podatke o cenah delovnih zvezkov v tekočem šolskem letu na 111 slovenskih šolah. Zbiranje podatkov bo potekalo še decembra in v prvih dneh januarja. Predstavniki svetov staršev v aktivih boste informacijo o tem dobili preko vodstev svojih aktivov. Analiza bo predvidoma opravljena pred spomladanskimi sejami svetov staršev in bo objavljena na istem mestu, kot dosedanjih sedem.

Napovedujemo

Posvet deležnikov glede učbeniške politike

19. decembra 2018 se bodo predstavniki ZASSS udeležili posveta deležnikov glede učbeniške politike, ki ga sklicuje minister za izobraževanje, znanost in šport.

Seminar o pristojnostih in delovanju svetov staršev

ZASSS bo januarja 2019 v organizaciji Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih OŠ izvedla seminar z naslovom: »Pristojnosti in delovanje svetov staršev«.

Razširjena seja Koordinacije

V januarju bo tudi razširjena seja Koordinacije, posvečena vsebinski pripravi na aprilsko posvetovanje in zasedanje Skupščine. Na izhodiščih dokumenta »Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva«, ki smo ga oblikovali na lanskem zasedanju, bomo definirali konkretne dejavnosti, s katerimi lahko ZASSS kot predstavnica staršev prispeva k usmerjanju razvoja slovenskega šolstva v pravo smer.

Prebrali smo

»Pri alkoholu je sistematičen pregled longitudinalnih študij pokazal, da so večji nadzor staršev nad otroki, kakovosten odnos med starši in otroki ter dobra splošna komunikacija pomembni varovalni dejavniki, ki vplivajo tako na začetek pitja alkohola kot na nižje ravni kasnejše uporabe alkohola med mladostniki (131). Čas, ki ga starši preživijo z otroki, vpliva na zamik začetka pitja alkohola, večja podpora, ki jo starši nudijo otroku, pa je povezana z nižjimi ravnmi kasnejšega pitja alkohola. Povezanost med konfliktom v družini in zgodnejšim začetkom pitja alkohola ter višjimi ravnmi kasnejšega pitja alkohola med mladostniki pa se je pokazala kot malo verjetna (131).«

Citirano iz: OD PRVEGA POSKUSA DO POGOSTE UPORABE TOBAKA, ALKOHOLA IN KONOPLJE MED MLADOSTNIKI V SLOVENIJI, Publikacija NIJZ.
131. Ryan SM, Jorm AF, Lubman ID. Parenting factors associated with reduced adolescent alcohol use: a systematic review of longitudinal studies. Aust N Z J Psychiatry. 2010;44:774–83..

Pogled čez mejo

Generalna skupščina in konferenca Evropske starševske zveze

16. in 17. novembra 2018 je v Bilbau v Španiji potekalo zasedanje Skupščine in mednarodna konferenca Evropske starševske zveze z naslovom »Pravičen dostop do izobraževanja - novi modeli, ki vključujejo vse otroke«. (Equitable access to education - new models to include all children)

Z obiskom dveh šol in preko vsebin konference je bil predstavljen tudi baskovski šolski sistem. Zanimivo je, da pouk poteka dvojezično, v baskovščini in španščini. Tuja jezika sta večinoma angleščina in francoščina. V Baskiji je večina šol javnih ali v javno zasebnem partnerstvu, le štiri so zasebne, kar je bistveno manj kot drugje v Španiji.

Baskovska vlada je za obdobje od 2013 do 2020 sprejela šolsko politiko, ki temelji na iskanju možnosti izboljšav v izobraževalnem procesu. Osnovno vodilo te prenove je, kako z novostmi v izobraževanju, ki ne temeljijo le na učenju na pamet, začeti spreminjati zastarel učni proces.

V iskanje rešitev so aktivno vključili družine in njihove vrednote, saj so predhodne raziskave vpliva domačega okolja na izobraževalni proces pokazale, da imajo družine s svojim socialno-ekonomskim ozadjem močan vpliv na uspeh posameznega otroka. Temu sledita izobraževalna politika (Politica educativa Basca) in kurikulum, ki je dovolj fleksibilen, da zaobjame predhodna znanja in vedenja ter prihodnje potrebe.

Učni načrti, podobno kot pri nas, določajo cilje, ki jih mora učenec doseči ob zaključku šolanja. Bolj pa je avtonomiji in iznajdljivosti učiteljev prepuščeno, na kakšen način bo šola pripeljala učence do teh ciljev.

Popolnitev upravnega odbora EPA

Po daljšem obdobju pogostejših sprememb v vodstvu Evropske starševske zveze so člani na tokratnem zasedanju z izvolitvijo dveh novih podpredsednikov popolnili upravni odbor. Predsednici Arji Krauchenberg in dosedanjim štirim podpredsednikom sta se pridružila Valerie Gardette iz Francije in podpredsednik ZASSS Boštjan Bobič Zabreščak.

Skupaj s televizijo

Že od začetka šolskega leta je vedno pogosteje slišati razprave o učnih načrtih v slovenskih osnovnih šolah. Vabimo k ogledu nekaterih prispevkov:

K povedanemu v prispevkih v ZASSS dodajamo, da je šolstvo družbeni projekt, ena najbolj pomembnih družbenih služb in ga kot takega ne bi smeli prepustiti v presojo le izvajalcem in odločevalcem ter upravljavcem. Starši kot skrbniki otrok, ki jim je šolski sistem namenjen, torej na nek način uporabniki tega sistema, smo poklicani in želimo sodelovati v razpravi o tem, kakšen izobraževalni sistem imamo, kakšnega bi želeli imeti in kako priti s točke, kjer smo zdaj, do želenega stanja.

Kaj lahko narediš za mir na svetu? Pojdi domov in ljubi svojo družino.

(Mati Tereza)

 

E-novice - oktober 2018

Pozdravljeni! 5. oktobra smo v Sloveniji že štiriindvajsetič obeležili Svetovni dan učiteljev. Ob njihovem prazniku smo jim čestitali.

Naši otroci so ujeli običajni šolski ritem, za nami pa so tudi prvi sestanki svetov staršev, običajni prvi sestanek Koordinacije ZASSS in v naslednjih tednih se bomo srečali v aktivih.

V tokratnih novicah smo vam pripravili nekaj informacij, s katerimi se po navadi v šoli ne srečujemo, pa zato dejavnosti in dogodki, ki jih predstavljamo, niso nič manj pomembni.

 

Sestanek Koordinacije ZASSS

V začetku oktobra se je prvič v tem šolskem letu sestala Koordinacija ZASSS. Pripravila je letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19. V njem smo med drugim opredelili tudi nadaljnje aktivnosti na sedmih točkah dokumenta »Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva«. Delo se bo v vnaslednjih mesecih nadaljevalo po aktivih. Poglede bomo soočili spomladi na posvetu in rednem zasedanju Skupščine.

Zbiranje skupnih nabavnih cen DZ in drugih učnih gradiv

Delovna skupina za učna gradiva pri ZASSS letos že osmo leto zapored zbira podatke o skupnih nabavnih cenah za delovne zvezke v osnovnih šolah. Ti podatki so tako za učitelje in ravnatelje kot za svete staršev pri pridobivanju soglasja za skupno nabavno ceno zelo koristni. Ugotovitve so razvidne na spletni strani ZASSS. Na povezavi je dostopna zadnja okrožnica o cenah delovnih zvezkov na slovenskih šolah v šolskem letu 2017/18.

V ZASSS smo si letos zastavili cilj zbrati skupne nabavne cene delovnih zvezkov v vseh osnovnih šolah Slovenije. Svete staršev, ki niso vključeni v regionalne aktive ZASSS, smo povabili k izpolnitvi elektronskega obrazca za zbiranje skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov, dosegljivega na povezavi.

Srečanje z ministrom in njegovimi sodelavci

Predstavniki ZASSS so se 23. oktobra 2018 srečali z ministrom za izobraževanje, znanost in šport in njegovimi sodelavci. Uvodoma smo predstavili razvoj organiziranja staršev od ustanovitve ZASSS. Izpostavili smo potencial staršev pri sooblikovanju šolskega prostora in izrazili pričakovanja po stabilnejši umestitvi Zveze v sistem vzoje in izobraževanja.

V nadaljevanju smo podrobneje soočili točke Predlogov ZASSS »Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva« in načrte nove Vlade, kot so zapisani v Koalicijski pogodbi, str. 34.

Sogovorniki smo se strinjali, da je sodelovanje med ministrstvom in ZASSS na različnih ravneh pomembno in da se mora ta partnerski odnos še okrepiti.

Napovedujemo

Seminar o upravljanju in delovanju šolskih skladov

ZASSS bo 13. novembra 2018 v organizaciji Aktiva staršev osnovnih šol celjske regije izvedla seminar z naslovom: »Upravljanje in delovanje šolskih skladov«. Podrobnosti in prijava k udeležbi seminarja so navedeni v Vabilu in na spletni strani Aktiva.

V vednost

Delovni čas učiteljev

S 1. septembrom 2018 so se začele uporabljati Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki so jih reprezentativni sindikati in MIZŠ podpisali avgusta lani. MIZŠ je o tem obširno informiralo šole z okrožnico ter na različnih srečanjih. Kljub temu na nekaterih šolah nastajajo težave, ravnatelji ugotavljajo pomanjkljivosti, opažajo nezadovoljstvo zaposlenih.

Zato ne bo odveč, če se na sejah sveta staršev z ravnatelji pogovorimo o učinkih novosti na kakovost dela na šoli ter identificiramo dobre in slabe strani novega načina vrednotenja dela učiteljev. Povratne informacije lahko uporabimo za predloge izboljšav. V nadaljevanju izpostavljamo ključne posledice uveljavljenih novosti.

Nove določbe Kolektivne pogodbe predstavljajo pravno podlago za neenakomerno razporeditev delovnega časa učiteljev, kar pomeni, da učitelji v osnovnih in srednjih šolah v času pouka (38 tednov med 1. 9. in 25. 6. naslednjega leta) delajo več kot 40 ur na teden, v času počitnic pa manj, s čimer se v šolskem letu delovni čas izpovpreči na 40 ur na teden.

Spremembe naj bi tudi poenotile vodenje evidenc delovnega časa in upoštevanje časa, ki ga učitelji porabijo za pouk in pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje ter druga s poukom neposredno povezana dela. Za to se učiteljem prizna 33 ur tedenske obveznosti – tako imenovani I. steber. V II. stebru so dela, ki so skupna vsem učiteljem (na primer roditeljski sestanki, govorilne ure, sodelovanje v strokovnih organih šole) in obsegajo od 150 do 180 ur na leto. Preostale ure do polne letne delovne obveznosti predstavlja III. steber, ki obsega individualna dela kot na primer razredništvo, delo v organih šole, organizacija proslav.

Za vsakega učitelja mora ravnatelj na podlagi letnega delovnega načrta zavoda pripraviti individualni letni delovni načrt v okviru katerega lahko učitelj do 10 ur dela na teden (priprava na pouk, popravljanje testov in drugo delo iz I. stebra, razen pouka samega, izjemoma drugo delo) opravi izven šole in o tem le obvesti ravnatelja.

Mladi in duševno zdravje v spreminjajočem se svetu

Ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, 10. oktobra, je potekala v Mestnem muzeju v Ljubljani okrogla miza pod geslom »Mladi in duševno zdravje v spreminjajočem se svetu«. V skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izdali tudi obsežno publikacijo Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji. Prav tako je bila v tem letu sprejeta Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2018-2028.

Prebrali smo

»V različnih izobraževalnih sistemih se soočajo s podobnimi izzivi, ki se pogosto prekrivajo, ko govorimo o ponudbi in povpraševanju. V večini držav sta na vrhu seznama pomanjkanje učiteljev in staranje populacije učiteljev. Drugi izzivi so presežek učiteljev, premajhen vpis v začetno izobraževanje učiteljev in pomembno izstopanje učiteljev iz poklica. Medtem ko so nekateri posledica neenakomerne razporeditve učiteljev po predmetih in/ali geografskih območjih, jih je večina povezanih z vprašanjem privlačnosti poklica.«

Citirano iz: Kariera učiteljev v Evropi: dostop, napredovanje in podpora, Poročilo Eurydice.

Pogled čez mejo

Generalna skupščina in konferenca Evropske starševske zveze

Evropska starševska zveza (EPA) organizira 16. in 17 novembra redno zasedanje Generalne skupščine in konferenco. Tokratno vodilo konference bo Enakopraven dostop do izobraževanja – Novi modeli za vključitev vseh otrok.

Namesto televizije

Vabimo k ogledu razmislekov o učiteljih in vzgojiteljih, ki so ga pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ter oddaji Preverjeno o tem, Kako poteka pouk na Finskem, kjer otroci radi hodijo v šolo?

Šolski sistem brez pomembnega temelja – staršev, je kot vaza z luknjo.

(Jesse Jackson)

 

E-novice - september 2018

Pozdravljeni v novem šolskem letu. Pred vami so letošnje prve E-novice. V njih smo zbrali nekaj osnovnih informacij ob začetku šolskega leta.

Želimo vam uspešno delo in sodelovanje z vsemi, ki poučujejo in vzgajajo naše otroke. Veseli bomo vašega aktivnega sodelovanja in odzivanja na aktualne izzive in vas vabimo, da nam predloge ali vaša razmišljanja posredujete na info@zasss.si.

 

Pred prvimi sestanki svetov staršev

Delovna skupina za pristojnosti in delovanje svetov staršev pred prvimi sestanki svetov staršev spomni, da se na prvi redni seji sveta staršev praviloma obravnavajo naslednje točke dnevnega reda:

  • konstituiranje sveta staršev za tekoče šolsko leto,
  • poročilo o delu v prejšnjem šolskem letu,
  • predstavitev letnega delovnega načrta za tekoče šolsko leto (dajanje mnenj). Svet staršev, pred sprejetjem LDN na svetu zavoda, poda mnenje,
  • predstavitev vzgojnega načrta. Svet staršev poda mnenje kot pri LDN,
  • morebitni sklep o predlogu prispevka staršev za šolski sklad za tekoče šolsko leto ipd.

V primeru, da svet staršev na zadnjem sestanku v prejšnjem šolskem letu ni obravnaval oz. sprejel predloga ravnatelja o nadstandardnih storitvah, mora le-te obravnavati na prvi septembrski seji. Četudi je predlog nadstandardnih storitev podan v sklopu predstavitve letnega delovnega načrta, mora vodstvo šole oz. vrtca zanj pridobiti soglasje sveta staršev in ne le mnenja kot to velja za letni delovni načrt.

Vabimo vas, da si več informacij o delovanju in vodenju sveta staršev preberete v okrožnici, ki smo jo v ZASSS pripravili v lanskem šolskem letu.

Po informacijah s prvih roditeljskih sestankov v tem šolskem letu se vedno bolj opušča praksa izvolitve namestnikov predstavnikov oddelkov v svetu staršev. Po informacijah, ki smo jih pridobili v preteklem šolskem letu, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pojasnjuje, da namestnikov predstavnikov staršev v svetu staršev ZOFVI ne predvideva, kar pa ne pomeni, da jih ni mogoče imenovati. Odločitev o tem, da ima svet staršev namestnike, lahko sprejme ustanovitelj, ki to možnost izrecno opredeli v aktu o ustanovitvi.

Zbiranje skupnih nabavnih cen DZ in drugih učnih gradiv

Delovna skupina za učna gradiva (DS za UG) je letos že osmič pripravila zbiranje podatkov o delovnih zvezkih in drugih učnih gradivih. Zbiranje podatkov je potekalo med 10. in 30. junijem 2018. Letos smo ga prvič opravili s pomočjo odprtokodne aplikacije za spletno anketiranje 1KA na domeni www.1ka.si. Spletna aplikacija omogoča centralizirano in uniformirano zbiranje podatkov, zato da bo obdelava podatkov sedaj lažja. V anketi je do sedaj sodeloval 11 aktivov oziroma 76 svetov staršev. Posebej gre pohvaliti celjski aktiv, kjer so se zbiranju podatkov odzvali vsi včlanjeni sveti staršev.

Anketo bomo med 1. in 15. oktobrom 2018 ponovili, da jo bodo lahko izpolnili tudi tisti, ki so jo zamudili v prvem terminu.

Rezultati raziskave o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18 in predhodna šolska leta so objavljeni na podstrani DS za učna gradiva, ki je dostopna tudi preko spletne strani ZASSS (Levi meni -> Aktivnosti -> DS UG).

ZASSS v medijih

Napovedujemo

Srečanje z ministrom

Začetek šolskega leta sovpada tudi z nastopom nove Vlade Republike Slovenije. Vodenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prevzema dr. Jernej Pikalo.

Novemu ministru smo čestitali ob imenovanju in mu obenem posredovali prošnjo za sestanek. Z ministrom in njegovimi sodelavci se želimo pogovoriti predvsem o predlogih ZASSS Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva, ki smo jih oblikovali spomladi, v času priprav na volitve v Državni zbor.

V vednost

Okrožnice MIZŠ ob začetku šolskega leta

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je ob začetku šolskega leta šolam posredovalo nekaj okrožnic, ki so objavljene na povezavi:

Zapisali smo

»Vsi starši bi morali biti seznanjeni s svojo vlogo v šoli tako z vidika svojega otroka, kot tudi z vidika organiziranega delovanja staršev v posameznih organih na šoli. Opolnomočenje staršev sicer ni vedno želja šole, vendar pa lahko le-to vodi do aktivne vloge staršev, ki ne bo posegala na področja, ki niso v pristojnosti staršev.«

Citirano iz: Okrožnica št. 2/2015, str. 10

Pogled čez mejo

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)

Navajamo 4. točko preambule Splošne uredbe o varstvu podatkov:

»Obdelava osebnih podatkov bi morala biti oblikovana tako, da služi ljudem. Pravica do varstva osebnih podatkov ni absolutna pravica; v skladu z načelom sorazmernosti jo je treba obravnavati glede na vlogo, ki jo ima v družbi, in jo uravnotežiti z drugimi temeljnimi pravicami. Ta uredba spoštuje vse temeljne pravice in upošteva svoboščine in načela, priznana z Listino, kakor so zajeta v Pogodbah, zlasti spoštovanje zasebnega in družinskega življenja, stanovanja in komunikacij, varstvo osebnih podatkov, svobodo misli, vesti in vere, svobodo izražanja in obveščanja, svobodo gospodarske pobude, pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča ter kulturno, versko in jezikovno raznolikost.«

Najpomembnejše delo, ki ga bomo vi in jaz kdaj koli opravili, bo med stenami naših domov.

(Harold B. Lee)