Glavni menu

Opazili smo

Odkrito, 22. 5. 2018, Tadeja Anžlovar

Odkrito o šolstvu

Pogovor s Polono Kenda, ravnateljico OŠ Simona Kosa Podbrdo, Metko Zorec, predsednico Učiteljskega združenja in dr. Antonom Medenom, predsednikom ZASSS

18. 5. 2017

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.

Več ...

22. 2. 2017

Predlog Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Več ...

21. 2. 2017

Novinarska konferenca ministrice dr. Maja Makovec Brenčič in državne sekretarke dr. Andreja Barle Lakota o predlogu modela oskrbe z učnimi gradivi.

V torek, 21. februarja 2017, je bila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport novinarska konferenca, na kateri sta ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota predstavili predlog modela oskrbe z učnimi gradivi.

Več ...

20. 2. 2017

Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Več ...

23. 1. 2017

Povzetek javne razprave o položaju drugega tujega jezika v OŠ

Na spletni strani MIZŠ je objavljen povzetek javne razprave o položaju drugega tujega jezika v OŠ

Več ...

14. 7. 2016

Izhodišča za javno razpravo o položaju drugega tujega jezika v osnovni šoli.

Na spletni strani MIZŠ so objavljena izhodišča za javno razpravo o položaju drugega tujega jezika v osnovni šoli.

Več ...

14 4. 2016

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja.

Več ...

15. 3. 2016

Vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odprlo spletno stran Vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja.

Več ...

30. 1. 2016

Predlog Uredbe o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Uredbe o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

Več ...

1. 12. 2015

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja.

Več ...

22. 9. 2015

Vabilo k javni razpravi o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ)

MIZŠ je 21. septembra 2015 odprlo forum za javno razpravo o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ). Forum bo odprt za sodelovanje do konca oktobra.

Več ...

23. 4. 2015

Predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.

Več ...

15. 4. 2015

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Več ...

21. 11. 2014

Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Več ...

30. 5. 2014

Sklep o izboru osnovnih šol, ki se v šolskem letu 2014/15 vključijo v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred OŠ

Na spletni strani MIZŠ je objavljen seznam Sklep o izboru osnovnih šol, ki se v šolskem letu 2014/15 vključijo v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred OŠ.

Več ...

28. 5. 2014

Seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2014/15

Na spletni strani MIZŠ je objavljen seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2014/15.

Več ...

21. 4. 2014

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah.

Več ...

10. 4. 2014

Informacija o stanju prijav a vpis v srednje šole za šolsko leto 2014/15

Na spletni strani MIZŠ je objavljena informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole.

Več ...

22. 3. 2014

Objavljen je Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole

V Uradnem listu št. 20/14 z dne 21. 3. 2014 je objavljen Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole.

Več ...

9. 2. 2014

Predlog Pravilnika o uvajanju prvega tujega jezika v drugi razred

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o uvajanju prvega tujega jezika v drugi razred.

Več ...

8. 1. 2014

Rokovnik za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2014/2015

Na spletni strani MIZŠ je objavljen rokovnik za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2014/2015.

Več ...

18. 1. 2013

Objavljen je Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

V Uradnem listu št. 3/13 z dne 11. 1. 2013 je objavljen nov Zakon o šolski prehrani.

Več ...

29. 6. 2012

Objavljen je Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

V Uradnem listu št. 50/12 z dne 29. 6. 2012 je objavljen Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole.

Več ...

Šolski sistem brez pomembnega temelja – staršev, je kot vaza z luknjo. (Jesse Jackson)

4. 6. 2019

Osnovna šola - kaj je osnova?

Vabimo vas k ogledu posnetkov predavanj letošnjega posveta Zveze aktivov svetov staršev Slovenije:

26. 4. 2019

Anketa o delu za šolo doma

Od 6. do 31. marca 2019 smo v ZASSS izvedli obsežno anketo o šolskem delu doma. Vabilo k sodelovanju v anketi smo staršem posredovali preko aktivov svetov staršev, vključenih v ZASSS. Anketo je v celoti izpolnilo 5340 staršev, delno izpolnjenih anket je bilo 1191, skupaj 6531.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali s pošiljanjem ali izpolnjevanjem ankete. Na ta način smo prišli do dragocenih podatkov, ki nam bodo v pomoč tudi v nadaljnjih razpravah o prihodnosti slovenskega šolstva. Rezultate ankete trenutno obdeluje DS, ki je oblikovala vprašalnik. Prve preliminarne rezultate ankete objavljamo na povezavi: http://www.zasss.si/ankete/DomaceDelo/DomaceDelo.html.

6. 4. 2019

Posvetovanje in 10. redno zasedanje Skupščine ZASSS

V soboto, 6. aprila 2019, smo se člani ZASSS srečali na desetem rednem zasedanju Skupščine. Ob tem smo organizirali tudi posvetovanje z naslovom "Osnovna šola - kaj je osnova?".

Skupščina je izvolila novo vodstvo. Za predsednika ZASSS je bil ponovno izvoljen dr. Anton Meden (ASSOŠDKR), za podpredsednika pa Lara Romih (ASSUEG) in Boštjan Bobič Zabreščak (ASSZsPOŠ).

Zahvaljujemo se vodstvu in zaposlenim na OŠ Frana Albrehta Kamnik, ki je gostila naše srečanje, ter gostom na posvetovanju: dr. Sonji Rutar, Boštjanu Kotniku in dr. Darku Zupancu.

31. 1. 2019

Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva

V zadnjih dneh prejemamo vprašanja, ali je Zveza aktivov svetov staršev Slovenije med pobudniki peticije za spremembo šolskega sistema. ZASSS ni med pobudniki peticije. Predloge za prihodnji razvoj slovenskega šolstva smo oblikovali že spomladi 2018 v času priprav na volitve v Državni zbor. S predlogi smo seznanili politične stranke, stroko in širšo javnost. Besedilo predlogov je dostopno na povezavi in podrobneje obrazloženo v video zapisu spodaj.

Naše predloge smo oktobra 2018 predstavili tudi ministru za izobraževanje, znanost in šport. V pogovoru smo soočili naših sedem točk z načrti nove Vlade, kot so zapisani v Koalicijski pogodbi, str. 34. Minister dr. Pikalo je v pogovoru med drugim izpostavil, da se izteka veljavnost t. i. Bele knjige, zato bo potrebno odpreti širšo družbeno razpravo o tem, kaj se pričakuje od šol v prihodnjih letih. Minister nam je zagotovil, da bo k razpravi skupaj z drugimi deležniki kot pomemben partner povabljena tudi ZASSS.

Smile

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) preko aktivov povezuje svete staršev šol in vrtcev. Društvo svet staršev, ki je pripravilo peticijo, samo po sebi ni svet staršev nobene šole ali vrtca in kot tako ni član ZASSS.

5. 10. 2018

5. oktober, mednarodni dan učiteljev

Mednarodni dan učiteljev je leta 1994 proglasil UNESCO, s čimer je obeležil 5. oktober 1966, ko je bilo na medvladni konferenci, ki jo je v Parizu organiziral UNESCO, v sodelovanju z ILO sprejeto priporočilo o položaju učiteljev.

Namen mednarodnega dneva učiteljev je predstaviti in poudariti poslanstvo učiteljev in njihove dosežke v vzgoji in izobraževanju.

Ob njihovem dnevu iskreno voščimo vsem učiteljem in jim tudi v prihodnje želimo veliko zadovoljstva pri njihovem pomembnem in zahtevnem delu z zvedavimi učenci ter obilo uspešnega sodelovanja s starši.

V spodbudo pri delu vabimo k ogledu razmislekov o učiteljih in vzgojiteljih, ki so ga pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Ob mednarodnem dnevu učiteljev se Republika Slovenija že od leta 1996 pedagoškim delavcem za njihovo izjemno delo in dosežke pokloni s podelitvijo nagrad na področju šolstva. Letošnje leto je nagrade prejelo 11 nagrajencev, kar je največje možno število. Nagrajencem čestitamo.

Imena nagrajencev in obrazložitve nagrad so na voljo na povezavi.

24. 4. 2018

Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva, predlogi Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Predstavniki Zveze aktivov svetov staršev Slovenije smo na nedavnem rednem letnem posvetovanju strnili nekaj ugotovitev in predlogov za nadaljnji razvoj slovenske osnovne šole. Predloge smo strnilli v dokumentu, ki je na voljo na povezavi. Vabimo vas tudi k ogledu video zapisa predstavitve dokumenta.

2. 11. 2017

Odziv na problematiko izvajanja sistematičnih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli ter javni poziv k ureditvi razmer

V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije z veliko zaskrbljenostjo spremljamo aktualno razpravo v zvezi s problematiko izvedbe sistematičnih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli. Ponovno smo priča primeru, da se zaradi težav organizacijske narave problematizira ali celo kar ruši koncept.

V dopisu smo pozvali pristojni ministrstvi, da čim prej uredita stanje tako, da bodo učenci še naprej deležni enake zdravstvene preventive, kot so je je bili pred desetletji njihovi starši in učitelji.

10. 10. 2017

Evropski dan staršev in šole

Drugi torek v oktobru obeležujemo evropski dan staršev in šole. Namen evropskega dneva staršev in šole je, da se zavemo, kako pomembno je sodelovanje staršev in učiteljev v dobrobit otrok.

Pomemben element kakovostnega sodelovanja med starši in šolo je tudi odgovorno delovanje staršev v organih šole. V ta namen ob evropskem dnevu staršev in šole izdajamo okrožnico Opomnik za delovanje in vodenje sveta staršev v osnovni šoli.

Še vedno so na YouTube kanalu EPA na voljo kratki videi, na katerih ravnatelji ali učitelji odgovarjajo na vprašanje staršev, zakaj se jim zdi pomembno sodelovanje med šolo in starši. Med njimi so tudi nagovori štirih ravnateljev iz Slovenije:

8. 11. 2016

Šolske ekskurzije – turistična dejavnost?

V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije pozorno spremljamo zaplet v zvezi z razlago Tržnega inšpektorata RS, da je šolska ekskurzija lahko v nekaterih primerih turistična storitev, ki bi jo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma lahko opravljale le za to registrirane gospodarske družbe.

V dopisu smo pozvali pristojni ministrstvi, da čim prej uredita stanje tako, da bodo šole lahko izvajale del vzgojno izobraževalnega programa izven učilnic brez bojazni, da kršijo zakonodajo.

2. 5. 2016

ZASSS postala polnopravna članica Evropske starševske zveze

V soboto, 30. aprila 2016, je Generalna skupščina Evropske starševske zveze na rednem spomladanskem zasedanju sprejela sklep, da Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije sprejme kot polnopravno članico.

20. 1. 2016

Ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ

Delovna skupina, imenovana na Zavodu RS za šolstvo, je pripravila »Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih«. Dokument je nastal z namenom, da zaposlenim v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljaven program, pomagajo bolje razumeti pojav nasilja med vrstniki ter se ustrezno in učinkovito odzivati oziroma ukrepati ob zaznavi medvrstniškega nasilja, še posebno v primerih hujših oblik nasilja.

Pred pripravo navodil je bila opravljena analiza »Smernic za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru«, ki jih je leta 2004 pripravila Komisija za analizo problematike nasilja v slovenskem šolstvu. Izkazalo se je, da so pred dobrim desetletjem zapisana načela spoprijemanja z nasiljem v šolskem prostoru še vedno aktualna in uporabna. Enotno pa so bili v skupini mnenja, da se bo s pojavom medvrstniškega nasilja v prihodnje potrebno soočati bolj učinkovito in sistematično.

Vir: ZRSŠ, 19. 1. 2016