Glavni menu

Opazili smo

14 7. 2016

Izhodišča za javno razpravo o položaju drugega tujega jezika v osnovni šoli.

Na spletni strani MIZŠ so objavljena izhodišča za javno razpravo o položaju drugega tujega jezika v osnovni šoli.

Več ...

14 4. 2016

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja.

Več ...

15. 3. 2016

Vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odprlo spletno stran Vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja.

Več ...

30. 1. 2016

Predlog Uredbe o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Uredbe o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

Več ...

1. 12. 2015

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja.

Več ...

5. 10. 2015

Nagrade na področju šolstva podelili 10 pedagoškim delavcem in eni ustanovi

V ponedeljek, 5. oktobra 2015, ob svetovnem dnevu učiteljev, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v GH Union v Ljubljani pripravilo svečano prireditev, na kateri so bile podeljene nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2015.

Več ...

22. 9. 2015

Vabilo k javni razpravi o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ)

MIZŠ je 21. septembra 2015 odprlo forum za javno razpravo o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ). Forum bo odprt za sodelovanje do konca oktobra.

Več ...

23. 4. 2015

Predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli.

Več ...

15. 4. 2015

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Več ...

11. 2. 2015

Javni razpis za vključitev osnovnih šol v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole v šolskem letu 2015/16

Na spletni strani MIZŠ je objavljen javni razpis za vključitev osnovnih šol v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole v šolskem letu 2015/16

Več ...

21. 11. 2014

Predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Več ...

6. 6. 2014

Povabilo osnovnim šolam k sodelovanju v okviru programa spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

Na spletni strani MIZŠ je objavljeno povabilo osnovnim šolam k sodelovanju v okviru programa spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi.

Več ...

30. 5. 2014

Sklep o izboru osnovnih šol, ki se v šolskem letu 2014/15 vključijo v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred OŠ

Na spletni strani MIZŠ je objavljen seznam Sklep o izboru osnovnih šol, ki se v šolskem letu 2014/15 vključijo v postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred OŠ.

Več ...

28. 5. 2014

Seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2014/15

Na spletni strani MIZŠ je objavljen seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2014/15.

Več ...

21. 4. 2014

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah.

Več ...

10. 4. 2014

Informacija o stanju prijav a vpis v srednje šole za šolsko leto 2014/15

Na spletni strani MIZŠ je objavljena informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole.

Več ...

22. 3. 2014

Objavljen je Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole

V Uradnem listu št. 20/14 z dne 21. 3. 2014 je objavljen Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole.

Več ...

9. 2. 2014

Predlog Pravilnika o uvajanju prvega tujega jezika v drugi razred

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o uvajanju prvega tujega jezika v drugi razred.

Več ...

22. 1. 2014

Novinarska konferenca državnega sekretarja Aljuša Pertinača ob objavi razpisa za vpis v srednje šole

V sredo, 22. januarja 2014, je bila v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport novinarska konferenca, na kateri je državni sekretar Aljuš Pertinač podrobno predstavil razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2014/15.

Več ...

8. 1. 2014

Rokovnik za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2014/2015

Na spletni strani MIZŠ je objavljen rokovnik za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2014/2015.

Več ...

18. 1. 2013

Objavljen je Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

V Uradnem listu št. 3/13 z dne 11. 1. 2013 je objavljen nov Zakon o šolski prehrani.

Več ...

29. 6. 2012

Objavljen je Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

V Uradnem listu št. 50/12 z dne 29. 6. 2012 je objavljen Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole.

Več ...

Šolski sistem brez pomembnega temelja – staršev, je kot vaza z luknjo. (Jesse Jackson)

8. 11. 2016

Šolske ekskurzije – turistična dejavnost?

V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije pozorno spremljamo zaplet v zvezi z razlago Tržnega inšpektorata RS, da je šolska ekskurzija lahko v nekaterih primerih turistična storitev, ki bi jo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma lahko opravljale le za to registrirane gospodarske družbe.

V dopisu smo pozvali pristojni ministrstvi, da čim prej uredita stanje tako, da bodo šole lahko izvajale del vzgojno izobraževalnega programa izven učilnic brez bojazni, da kršijo zakonodajo.

11. 10. 2016

Evropski dan staršev in šole

Drugi torek v oktobru obeležujemo evropski dan staršev in šole. Namen evropskega dneva staršev in šole je, da se zavemo, kako pomembno je sodelovanje staršev in učiteljev v dobrobit otrok.

Letos želimo v sodelovanju z Evropsko starševsko na pomembnost sodelovanja med šolo in starši opozoriti na poseben način, in sicer s kratkimi videi, na katerih ravnatelji ali učitelji odgovarjajo na vprašanje staršev, zakaj se jim zdi pomembno sodelovanje med šolo in starši. Na YouTube kanalu EPA so že objavljeni prvi posnetki, med njimi tudi treh ravnateljev iz Slovenije:

Vabimo vse starše, da se pridružite pobudi. Video lahko delite preko socialnih omrežij z uporabo značke #ParentsAndSchools ali pa nam ga posredujete v objavo preko info@zasss.si

8. 6. 2016

Peta obletnica ustanovitve ZASSS

Ob peti obletnici ustanovitve Zveze aktivov svetov staršev Slovenije smo v sreda, 8. junija 2016 organizirali tiskovno konferenco. Ob tem smo predstavili sporočilo za javnost.

2. 5. 2016

ZASSS postala polnopravna članica Evropske starševske zveze

V soboto, 30. aprila 2016, je Generalna skupščina Evropske starševske zveze na rednem spomladanskem zasedanju sprejela sklep, da Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije sprejme kot polnopravno članico.

2. 4. 2016

Posvetovanje in 7. redno zasedanje Skupščine ZASSS

V soboto, 2. aprila 2016, smo se člani ZASSS srečali na sedmem rednem zasedanju Skupščine. Ob tem smo organizirali tudi posvetovanje z naslovom "Udeležba staršev pri financiranju šolskega programa". ZASSS sta se priključila Aktiv svetov staršev Posavja in Aktiv svetov staršev osnovnih šol celjske regije.

Zahvaljujemo se vodstvu, zaposlenim in staršem OŠ Sečovlje, ki je gostila naše srečanje. Nekaj utrinkov s srečanja si lahko ogledate na povezavi.

20. 1. 2016

Ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v VIZ

Delovna skupina, imenovana na Zavodu RS za šolstvo, je pripravila »Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih«. Dokument je nastal z namenom, da zaposlenim v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljaven program, pomagajo bolje razumeti pojav nasilja med vrstniki ter se ustrezno in učinkovito odzivati oziroma ukrepati ob zaznavi medvrstniškega nasilja, še posebno v primerih hujših oblik nasilja.

Pred pripravo navodil je bila opraviljena analiza »Smernic za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru«, ki jih je leta 2004 pripravila Komisija za analizo problematike nasilja v slovenskem šolstvu. Izkazalo se je, da so pred dobrim desetletjem zapisana načela spoprijemanja z nasiljem v šolskem prostoru še vedno aktualna in uporabna. Enotno pa so bili v skupini mnenja, da se bo s pojavom medvrstniškega nasilja v prihodnje potrebno soočati bolj učinkovito in sistematično.

Vir: ZRSŠ, 19. 1. 2016

20. 10. 2015

Seminar o pridobivanje soglasja sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

V ponedeljek, 19. oktobra 2015, je ZASSS v sodelovanju z MIZŠ organizirala seminar o pridobivanje soglasja sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv.

28. 8. 2015

Zakon o spremembi Zakona o uvljevljanju pravic iz javnih sredstev

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015.

Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.

S 1. januarjem 2016 stopita v veljavo določbi, po katerih bodo do delne subvencije upravičeni tudi učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji in sicer na naslednji način:

– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;

– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

8. 6. 2015

Četrta obletnica ustanovitve ZASSS

Ob četrti obletnici ustanovitve Zveze aktivov svetov staršev Slovenije smo v ponedeljek, 8. junija 2015 organizirali tiskovno konferenco. Ob tem smo predstavili sporočilo za javnost.

21. 3. 2015

Posvetovanje in 6. redno zasedanje Skupščine ZASSS

V soboto, 21. marca 2015, smo se člani ZASSS srečali na šestem rednem zasedanju Skupščine. Ob tem smo organizirali tudi posvetovanje z naslovom "Starši staršem".

ZASSS se je priključil Aktiv svetov staršev zahodno dolenjske regije. Skupščina je izvolila tudi novo vodstvo. Za predsednika ZASSS je bil ponovno izvoljen dr. Anton Meden (ASSOŠDKR), za podpredsednika pa dr. Tonica Bončina (ASSMOŠ) in Vlado Trost (ASSZsPOŠ).

Zahvaljujemo se vodstvu in zaposlenim na OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, ki je gostila naše srečanje.

12. 3. 2015

Seminar o imenovanju staršev v svet staršev in druge organe šole

V ponedeljek, 9. marca 2015, je ZASSS v sodelovanju z MIZŠ organizirala seminar o imenovanju staršev v svet staršev in druge organe šole.

2. 12. 2014

Seminar o dajanju soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah

V ponedeljek, 1. decembra 2014, je ZASSS v sodelovanju z Aktivom svetov staršev Severno Zgornjeprimorskih osnovnih šol organizirala ponovitev seminarja o dajanju soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah.

Zahvaljujemo se staršem in vodstvu OŠ Dušana Muniha Most na Soči, ki je seminar gostila, ter predsedniku aktiva.

14. 10. 2014

Seminar o upravljanju in delovanju šolskih skladov

V ponedeljek, 13. oktobra 2014, je ZASSS v sodelovanju z MIZŠ organizirala seminar o upravljanju in delovanju šolskih skladov.

Veseli nas, da je bilo med 27 udeleženci iz 22 šol, ki so sodelovali na seminarju, tudi nekaj ravnateljev in strokovnih sodelavcev šol, kar je razpravo še obogatilo.

28. 3. 2012

Izjava ZASSS ob predlogu varčevalnih ukrepov

Slovenska tiskovna agencija je ZASSS zaprosila za mnenje o enem od načrtovanih varčevalnih ukrepov, da bodo do subvencionirane šolske prehrane upravičeni le otroci socialno šibkih družin. Izjavo ZASSS povzemamo v nadaljevanju.

Starši se zavedamo, da je država v gospodarski krizi in da je varčevanje pri izdatkih iz proračuna nujno. Skrbi pa nas, ker po našem mnenju nekateri predlagani ukrepi vodijo v poslabšanje kakovosti izobraževanja naših otrok, kar je nesprejemljivo. Verjamemo, da se da privarčevati tudi z ukrepi, ki ne bodo prizadeli kakovosti šolanja in pričakujemo, da bo vlada z deležniki šolskega sistema take ukrepe tudi našla.

Ker h kakovostnemu delu v šoli sodi tudi primerna prehrana, pričakujemo, da zaradi morebitnega varčevanja pri subvencijah za šolsko prehrano noben učenec ne bo ostal brez šolske malice.