Glavni menu

Preglednice

Tabela 1: Delež zasebnih sredstev v vseh sredstvih za osnovnošolske izobraževalne ustanove v članicah EU v letu 2011

Rang Država Delež zasebnih sredstev za OŠ [v %]
1 Švedska 0,0
2 Finska 0,4
3 Hrvaška 0,6
3 Romunija 0,6
5 Estonija 1,1
6 Bolgarija 1,3
7 Latvija 1,6
8 Luksemburg 2,0
9 Litva 2,4
10 Belgija 2,9
11 Nemčija 3,1
12 Avstrija 3,3
13 Nizozemska 3,6
14 Danska 3,8
14 Irska 3,8
16 Italija 4,2
17 Poljska 5,5
Povprečje EU 6,1
18 Francija 7,1
19 Češka republika 7,7
20 Ciper 8,1
20 Slovenija 8,1
22 Španija 9,1
23 Združeno kraljestvo 10,9
24 Slovaška 11,9
25 Malta 24,3

Slika 2: Gibanje javnih in zasebnih sredstev za financiranje programa OŠ v Sloveniji za obdobje 2005-2014

Smile

Vir: SURS

Slika 3: Povprečna sredstva, ki jih občine letno namenjajo vrtcem in šolam na otroka v starosti od 0 do 14 let

Smile