Glavni menu

DS za učna gradiva

Glejte. Poslušajte. Izbirajte. Delujte. (Barbara Hall)

Delovna skupina za učna gradiva

 

 

Raziskava o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2012/13
OŠ/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
POVPREČJE 54,02 57,55 66,26 79,53 77,71 94,90 89,38 101,94 80,46 703,61
MAKSIMUM 103,30 99,33 107,50 127,95 173,02 206,54 199,11 213,71 166,50 1169,16
MINIMUM 19,00 20,70 29,10 37,30 38,40 31,90 33,50 44,10 36,00 429,73
RAZLIKA MAX -MIN 84,30 88,63 78,40 90,65 134,62 174,64 165,51 169,51 130,50 739,43

Preglednica 1: Maksimalna in minimalna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki so jih v šolskem letu 2012/2013 morali plačati starši za posamezen razred osnovne šole ter maksimalna in minimalna skupna cena za vseh devet razredov, v primerjavi z izračunano vseslovensko povprečno ceno na razred oziroma povprečno skupno ceno za vseh devet razredov.

Aktiv 2012 2011 Razlika
ASSPOŠ 826,49 873,82 -47,33
ASSLOŠ 756,42 699,78 +56,64
ASSOŠZG 708,82 736,62 -27,80
ASSMOŠ 673,53 ni podatka
ASSOŠPK 645,00 737,44 -92,44
ASSOŠD-KR 617,86 661,98 -44,12
ASSNOŠ 616,66 685,22 -68,55
ASSUEŠL 567,33 ni podatka
Povprečje 703,61 766,81 -63,20

Preglednica 3: Primerjava povprečnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po aktivih in za celo državo v lanskem in letošnjem šolskem letu ter razlika v ceni med šolskima letoma.