Stran, ki ste jo odprli, je namenjena interni uporabi članov Koordinacije ZASSS. Če se vam je stran odprla po naključju, vas prosimo, da jo zapustite.

Glavni menu

Program

Ne šteje, kar zlijemo v učence, ampak to, kar vsadimo vanje.

(Linda Conway)

Vzgojni predmeti

Mnenja aktivov

ASSLOŠ, Vir: 22. 12. 2009, Pregled aktualnih stališč in pobud

8. Pravilnik o ocenjevanju je potrebno prilagoditi specifičnosti dela in osnovnemu namenu t.i. ''vzgojnih'' predmetov (ŠV, LV in GV). Sedanje stanje navaja na faktografsko podajanje in preverjanje znanja namesto vzgajanja naklonjenosti do športa, glasbe in likovne umetnosti.

9. Odpreti je potrebno razpravo o smiselnosti številčnega ocenjevanja teh predmetov, zlasti ŠV.