Glavni menu

ZŠolPre

UL RS 3/2013, 11. 1. 2013

(ZŠolPre-1)

UL RS 40/2012, 30. 5. 2012

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

UL RS 62/2010, 30. 7. 2010

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) razveljavlja nekatere določbe ZŠolPre.

UL RS 43/2010, 31. 5. 2010

ZŠolPre

UL RS 45/2008, 9. 5. 2008

ZSDijP

Z uveljavitvijo Zakona o šolski prehrani je 31. 8. 2010 prenehal veljati Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane.

Temelj vsake države je vzgoja mladih. (Diogen)

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

Zakon o šolski prehrani ureja organizacijo šolske prehrane za učence in dijake, pravico učencev in dijakov do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije ter pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije.

Z dnem začetka uporabe (14.08.2010) Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) se za posamezno pravico iz javnih sredstev prenehajo uporabljati: 6. člen v Zakonu o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/10) za subvencijo malice za učence in dijake: drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 15. člena in 19. člen, za subvencijo kosila za učence: drugi, tretji in šesti odstavek 17. člena in 20. člen, za subvencijo malice za učence in dijake ter za subvencijo kosila za učence: 21., 22. in 23. člen, in druge določbe, ki so v nasprotju s tem zakonom.

Z uveljavitvijo Zakona o šolski prehrani je 31.8.3010 prenehal veljati Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane.