Glavni menu

ZGim

UL RS 1/2007, 5. 1. 2007

(ZGim-UPB1)

UL RS 115/2006, 10. 11. 2006

ZGim-B

UL RS 59/2001, 19. 7. 2001

ZGim-A

UL RS 12/1996, 29. 2. 1996

ZGim

Temelj vsake države je vzgoja mladih. (Diogen)

Zakon o gimnazijah (ZGim)

Zakon o gimnazijah ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, ki omogoča po opravljeni maturi nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu.