Glavni menu

ZŠtip

UL RS 56/2013, 2. 7. 2013

(ZŠtip-1)

UL RS 57/2012, 27. 7. 2012

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D)

UL RS 40/2012, 30. 5. 2012

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

UL RS 62/2010, 30. 7. 2010

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

UL RS 40/2009, 29. 5. 2009

ZŠtip-A

UL RS 59/2007, 4. 7. 2007

ZŠtip

UL RS 63/2007, 13. 7. 2007

ZŠtip-popravek

Temelj vsake države je vzgoja mladih. (Diogen)

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

Zakon o štipendiranju ureja štipendije, vrste štipendij, pogoje za dodelitev, višino in dodatke k štipendijam, postopke dodeljevanja štipendij, sofinanciranje kadrovskih štipendij, vire financiranja, vodenje evidenc, dolžnost poročanja in nadzor nad izvajanjem zakona.

Besedila predlogov

Predlog Zakona o štipendiranju, EVA 2010-2611-0004, 10. 3. 2011