Glavni menu

ZMat

UL RS 1/2007, 5. 1. 2007

(ZMat-UPB1)

UL RS 115/2006, 10. 11. 2006

ZMat-A

UL RS 15/2004, 14. 2. 2003

ZMat

Temelj vsake države je vzgoja mladih. (Diogen)

Zakon o maturi (ZMat)

Zakon o maturi določa vsebino splošne mature in poklicne mature, pravice in obveznosti dijakov in dijakinj ter drugih kandidatov in kandidatk za opravljanje mature oziroma maturitetnih izpitov, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja mature.