Glavni menu

E-novice

Ne gre za en velikanski korak. Gre za veliko drobnih korakov.

(Peter A. Cohen)

E-novice - november 2016

Že nekaj let se v mesecu novembru tudi slovenski starši udeležujemo rednega jesenskega zasedanja Skupščine Evropske starševske zveze in spremljajoče konference. Tokratnega dogodka, ki ga je gostila ena od španskih starševskih organizacij, sta se udeležila predsednik in podpredsednica ZASSS.

Za predstavnike mlade organizacijo kot je ZASSS so stiki s kolegi iz cele Evrope nenadomestljiv vir izkušenj. To velja tako za splošne vsebine s področja izobraževanje kot tudi za dnevno problematiko. Tokrat smo neformalno druženje izkoristili tudi za izmenjavo informacij o aktualni temi tega meseca, šolskih ekskurzijah.

 

V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije pozorno spremljamo zaplet v zvezi z razlago Tržnega inšpektorata RS, da je šolska ekskurzija lahko v nekaterih primerih turistična storitev, ki bi jo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma lahko opravljale le za to registrirane gospodarske družbe.

V dopisu smo pozvali pristojni ministrstvi, da čim prej uredita stanje tako, da bodo šole lahko izvajale del vzgojno izobraževalnega programa izven učilnic brez bojazni, da kršijo zakonodajo.

Predsednik ZASSS dr. Anton Meden je pogled staršev na omenjeno problematiko predstavil v oddaji Posebna ponudba na TV Slovenija. Ekskurzije kot turistični aranžma bo na 23. redni seji, ki bo v četrtek, 1. decembra 2016, obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Na sejo je vabljena tudi ZASSS.

Da šolskih ekskurzij ni možno enačiti s turistično storitvijo, so se brez izjeme strinjali tudi starševski kolegi iz drugih držav, s katerimi smo se pogovarjali ob robu konference in zasedanja Skupščine EPA. Nihče od sogovornikov v svoji državi ni našel primera, da bi morala šola ekskurzijo izvesti preko turistične agencije. Večinoma so opis zapleta spremljali z začudenjem.

Seminar s področja pristojnosti in delovanja svetov staršev

ZASSS je 24. in 27. oktobra 2016 izvedla seminarja z naslovom »Pristojnosti in delovanje svetov staršev«. Seminarja sta bila namenjena predstavnikom v aktivih, ki sta se vključila v delo ZASSS v letošnjem letu: Aktiv svetov staršev Posavja in Aktiv svetov staršev osnovnih šol celjske regije. Zahvaljujemo se predstavnikom aktivov za organizacijo in vodstvoma Gimnazije Celje Center in OŠ Leskovec pri Krškem, ki sta gostili seminarja.

Napovedujemo

Srečanje z ministrico za izobraževanje, znanost in šport

Predstavniki Zveze aktivov svetov staršev Slovenije se bodo predvidoma 15. decembra 2016 sestali z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič.

V vednost

Prva objava rezultatov TIMSS 2015

29. novembra 2016 so bili objavljeni rezultati Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja TIMSS 2015 in TIMSS Advanced 2015. Cilj raziskave TIMSS je pomoč državam pri sprejemanju utemeljenih odločitev, kako izboljšati poučevanje in učenje matematike in naravoslovja. Več...

Prva objava rezultatov PISA 2015

6. decembra 2016 bodo objavljeni rezultati mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA 2015. Raziskava PISA zbira podatke o znanjih in spretnostih 15-letnih učenk in učencev, ki jih sodelujoče države smatrajo za ključne za nadaljnje uspešno izobraževanje in aktivno sodelovanje v družbi, pri čemer pa ni nujno, da ta znanja učenci in učenke pridobijo le v šoli. Raziskava se osredotoča na sposobnost mladih, da svoja znanja in spretnosti uporabijo za soočanje z realnimi vsakdanjimi izzivi. Več...

Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 4. novembra 2016 objavilo Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Namen razpisa je posodobitev učnih okolij, uvajanja novih pristopov in pedagoških praks, ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah še posebej na področju bralne, naravoslovne, matematične in digitalne pismenosti, in sicer tako, da se pri učencih razvija kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov ter kulturna zavest in izražanje. Rok za prijavo na razpis je 5. januarja 2017.

Pogled čez mejo

Evropska starševska zveza (EPA)

Evropska starševska zveza (EPA) je 18. in 19. novembra 2016 organizirala redno zasedanje Generalne skupščine in konferenco na temo aktivnega starševstva. Biti aktiven starš pomeni, da se zavedamo okolja, v katerem prebivamo, da znamo krmariti tudi po svetu naših otrok, realnem in virtualnem. Pomeni nuditi podporo otrokom, ko sprejemajo odločitve, in pomeni tudi vključevanje v šolsko življenje.

Drugi dan konference so udeleženci na delavnicah obravnavali rezultate projektov, v katerih je EPA sodelovala v preteklih letih:

Namesto televizije

V mesecu oktobru smo se priključili pobudi Evropske starševske zveze ob evropskem dnevu staršev in šole. Vabimo vas, da prisluhnete ravnateljem, ki so povedali, zakaj se jim zdi pomembno sodelovanje med šolo in starši:

Upanje vsakega naroda temelji na ustreznem izobraževanju mladine.

(Erazem Rotterdamski)

 

E-novice - oktober 2016

Letošnje prve E-novice smo pripravili 5. oktobra, ko obeležujemo svetovni dan učiteljev. Starši znamo prepoznati in izjemno cenimo kakovostno delo učiteljev, zato ob tej priložnosti voščimo vsem učiteljem in jim želimo veliko uspehov in zadovoljstva pri opravljanju njihovega poslanstva.

Le nekaj dni po svetovnem dnevu učiteljev bomo obeležili evropski dan staršev in šole, drugi torek v oktobru. Letos bo to 11. oktobra. Namen evropskega dneva staršev in šole je, da se zavemo, kako pomembno je sodelovanje staršev in učiteljev v dobrobit otrok.

 

Sestanek Koordinacije ZASSS

Prvič v tem šolskem letu se je 16. septembra 2016 sestala Koordinacija ZASSS. Sestanek je bil namenjen obravnavi aktualnih vprašanj in načrta dela za šolsko leto 2016/17.

Posvet »Izzivi medkulturnega sobivanja«

Predsednik ZASSS, dr. Anton Meden, je sodeloval na posvetu »Izzivi medkulturnega sobivanja«, na katerem je predstavil pogled staršev s predavanjem »Medkulturnost kot izziv za sodelovanje med šolo in starši«.

Zbiranje skupnih nabavnih cen DZ in drugih učnih gradiv

Tako kot smo napovedali ob koncu prejšnjega šolskega leta, tudi letos zbiramo skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. Analiza bo objavljena v okrožnici, predvidoma do sredine decembra 2016.

Rezultati raziskave o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/16 in predhodna šolska leta so objavljeni na podstrani DS za učna gradiva, ki je dostopna tudi preko spletne strani ZASSS (Levi meni -> Aktivnosti -> DS UG).

Napovedujemo

Seminar s področja pristojnosti in delovanja svetov staršev

ZASSS bo oktobra v organizaciji Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije in Aktiva svetov staršev Posavja ločeno izvedla seminar o pristojnostih in delovanju svetov staršev.

Datum in lokacijo obeh seminarjev bosta v vabilih naknadno sporočila predsednika aktivov.

V vednost

Poučevanje drugega tujega jezika v osnovni šoli

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je poleti odprlo javno razpravo o poučevanju drugega tujega jezika v osnovni šoli. Izhodišča za javno razpravo so objavljena na povezavi. Ministrstvo pripombe sprejema do 15. oktobra 2016 na naslov gp.mizs(at)gov.si.

Program »Le z drugimi smo«

ZRC SAZU in Pedagoški inštitut vabita na prvo dvodnevno regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo«, ki bo potekalo v sredo in četrtek 19. in 20. oktobra 2016 v prostorih RIC/Razvojno-izobraževalnega centra v Novem mestu (Topliška cesta 2, Novo mesto). Na regijski posvet se prijavite tukaj.

in na

prvi nacionalni posvet »Le z drugimi smo«, ki bo bo potekal v Ljubljani 3. in 4. novembra 2016 v prostorih ZRC SAZU (Novi trg 2, 1000 Ljubljana). Na nacionalni posvet se prijavite tukaj.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu. Vabimo vas, da na oba dogodka opozorite tudi ravnatelje in učitelje svojih šol.

Zapisali smo

»Starši praviloma globoko spoštujejo delo učiteljev in bi jim morali znati to večkrat povedati. Zaupajo jim svoje največje bogastvo, svoje otroke. Prav učitelji, poleg staršev, pustijo največji pečat v srcih otrok; za celo življenje se vtisnejo v spomine na šolske dni, na otroštvo; so vzorniki za celo življenje.«

Citirano iz: Okrožnica št. 4/2012 s posvetovanja ZASSS »Odnosi med starši in učitelji – temelj vzgoje v šoli«, Škofja Loka, 20. oktober 2012, str. 11

Pogled čez mejo

Evropska starševska zveza (EPA)

Na blogu EPA je objavljen prispevek ob letošnjem evropskem dnevu staršev in šole. Ta dan želimo v Evropski starševski zvezi obeležiti še na poseben način. Vabimo vas, da posnamete kratek video (1-2 min.), na katerem učitelj ali ravnatelj odgovori na vprašanje, zakaj se mu zdi sodelovanje s starši pomembno zanj oziroma za šolo.

Video lahko delite preko socialnih omrežij z uporabo značke #ParentsAndSchools ali pa nam ga posredujete v objavo preko info@zasss.si. Posnetke bomo objavili na YouTube kanalu EPA. Vabljeni k ogledu že objavljenih posnetkov.

Najpomembnejša lastnost dobrih učiteljev je, da presegajo običajne pedagoške metode.

(Margaret Mead)