Glavni menu

Aktivi

ASSLOŠ

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ aktiv-starsev.lj@guest.arnes.si

ASSOŠDKR

Aktiv svetov staršev OŠ domžalsko-kamniške regije assos.domzale.kamnik@gmail.com

ASSUEŠL

Aktiv svetov staršev UE Škofja Loka ass.ueskl@gmail.com

ASSMOŠ

Aktiv svetov staršev mariborskih OŠ info.assmos@gmail.com

ASS-OK

Aktiv svetov staršev Obalno – kraške regije aktiv.starsev.obala.kras@gmail.com

ASSZOŠ

Aktiv svetov staršev zasavskih OŠ

ASSKOŠ

Aktiv svetov staršev koroških OŠ

ASSNOŠ

Aktiv svetov staršev notranjskih OŠ assnos2011@gmail.com

ASSPOŠ

Aktiv svetov staršev pomurskih OŠ aktiv.starsev.pomurskih.os@gmail.com

ASSOŠPK

Aktiv svetov staršev OŠ pod Krvavcem assos.podkrvavcem@gmail.com

ASSZG

Aktiv svetov staršev Zgornje Gorenjske asszg.sveti.starsev@gmail.com

ASSGAVOŠ

Aktiv svetov staršev goriških, ajdovskih in vipavskih OŠ

ASSUEG

Aktiv svetov staršev UE Grosuplje

ASSZSpOS

Aktiv svetov staršev zgornje severnoprimorskih OŠ aktiv.severna.primorska@gmail.com

ASSZDR

Aktiv svetov staršev zahodno dolenjske regije

ASSP

Aktiv svetov staršev Posavja

ASSOŠCR

Aktiv svetov staršev osnovnih šol celjske regije

Za vzgojo enega otroka je potrebna vsa vas. (Afriški pregovor)

Aktiv svetov staršev OŠ domžalsko-kamniške regije

Ob ustanovitvi, junija 2006, je aktiv deloval le na področju nekdanje domžalske občine in povezoval sedem svetov staršev. Po dveh letih delovanja smo povabili k sodelovanju tudi svete staršev osnovnih šol s področja nekdanje kamniške občine. Danes je v aktiv vključenih 15 svetov staršev.

Podobno kot ostali aktivi se trudimo prispevati k večji kakovosti šole za naše otroke. To skušamo doseči predvsem z medsebojno izmenjavo informacij o primerih dobre prakse in s skupnim vključevanjem v razprave o šolskem sistemu na nacionalni ravni. Namen in načela našega delovanja so na kratko povzeta v Ustanovni izjavi.