Glavni menu

Aktivi

ASSLOŠ

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ aktiv-starsev.lj@guest.arnes.si

ASSOŠDKR

Aktiv svetov staršev OŠ domžalsko-kamniške regije assosdkr@gmail.com

ASSUEŠL

Aktiv svetov staršev UE Škofja Loka ass.ueskl@gmail.com

ASSMOŠ

Aktiv svetov staršev mariborskih OŠ info.assmos@gmail.com

ASSOŠOO

Aktiv svetov staršev OŠ obalnih občin assos.obalnih.obcin@gmail.com

ASSZOŠ

Aktiv svetov staršev zasavskih OŠ

ASSKOŠ

Aktiv svetov staršev koroških OŠ

ASSNOŠ

Aktiv svetov staršev notranjskih OŠ assnos2011@gmail.com

ASSPOŠ

Aktiv svetov staršev pomurskih OŠ aktiv.starsev.pomurskih.os@gmail.com

ASSOŠPK

Aktiv svetov staršev OŠ pod Krvavcem assos.podkrvavcem@gmail.com

ASSZG

Aktiv svetov staršev Zgornje Gorenjske aktiv.starsev.zg.gorenjske@gmail.com

ASSGAVOŠ

Aktiv svetov staršev goriških, ajdovskih in vipavskih OŠ

ASSUEG

Aktiv svetov staršev UE Grosuplje

ASSZSpOS

Aktiv svetov staršev zgornje severnoprimorskih OŠ aktiv.severna.primorska@gmail.com

ASSZDR

Aktiv svetov staršev zahodno dolenjske regije

ASSP

Aktiv svetov staršev Posavja

ASSOŠCR

Aktiv svetov staršev osnovnih šol celjske regije

Za vzgojo enega otroka je potrebna vsa vas. (Afriški pregovor)

Zgodovina povezovanja staršev v Sloveniji

Začetki povezovanja slovenskih staršev segajo v leto 2003. Takrat so se na pobudo gospe Žive Drol Novak na temo problema medvrstniškega nasilja srečali starši nekaterih ljubljanskih šol. Zelo hitro so ugotovili, da je na šolskem polju odprtih veliko vprašanj, pri katerih je potrebno organizirano sodelovanje staršev. Z namenom lažjega uresničevanja interesov so se povezali v ljubljanski aktiv svetov staršev. Kmalu zatem, leta 2004, je začel delovati tudi velik primorski aktiv svetov staršev, ki je segal od obale do Bovca, vendar je po nekaj letih prenehal delovati.

V naslednjih letih so se ustanovili aktivi tudi v drugih slovenskih regijah. Najprej spomladi leta 2006 domžalski aktiv, ki se je kasneje razširil tudi na kamniško območje. Marca 2007 mu je sledil aktiv svetov staršev UE Škofje Loke, ki poleg svetov osnovnih šol povezuje tudi svete vrtcev in srednjih šol. Spomladi leta 2008 je bil ustanovljen mariborski aktiv, ki združuje svete staršev iz Maribora in njegove okolice. Približno v tem času je prenehal delovati veliki primorski aktiv, na delu območja, ki ga je pokrival, pa od marca 2009 deluje aktiv obalnih občin.

V tem času se je začela oblikovati ideja, da bi se lokalni aktivi povezali v nacionalno zvezo aktivov. Tudi na pobudo staršev je bilo z novelo ZOFVI-G, 7. aprila 2008 povezovanje staršev urejeno še formalno. V 66. člen ZOFVI je bil dodan peti odstavek, ki se glasi: „Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.“

V šolskem letu 2010/11 se je prvim petim aktivom pridružilo šest novih: zasavski, koroški, notranjski, pomurski, aktiv šol pod Krvavcem in le nekaj dni pred ustanovno skupščino Zveze še aktiv svetov staršev Zgornje Gorenjske.

Dokončno je dozorela tudi ideja o ustanovitvi Zveze. Sklep o začetku postopkov, okvirno časovnico in predvideni datum ustanovitve Zveze je sprejela koordinacija predsednikov aktivov na sestanku na Brdu pri Lukovici, 14. aprila 2011. Stekle so aktivnosti, ki so v dveh mesecih pripeljale do ustanovitve Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, 8. junija 2011.