Glavni menu

Arhiv

Posvetovanje in 1. redno zasedanje Skupščine ZASSS

OŠ Brezovica pri Ljubljani, 19.11.2011

Ustanovna skupščina ZASSS

MŠŠ, Ljubljana, 8. 6. 2011

Sestanek koordinacije predsednikov Aktivov

Ljubljana, 30. 5. 2011

Srečanje predstavnikov aktivov

Brdo pri Lukovici, 14. 4. 2011

Nekje v nekem kotičku svojih src smo še vedno vsi učenci. (Rabindranath Tagore)Srečanje predstavnikov aktivov, Brdo pri Lukovici, 14. 4. 2011