ZASSS

E-novice - december 2018

Pozdravljeni. V tokratnih E-novicah smo dobršen del prostora namenili zasedanju Skupščine in mednarodni konferenci Evropske starševske zveze z naslovom »Pravičen dostop do izobraževanja – novi modeli, ki vključujejo vse otroke« (Equitable access to education – new models to include all children). Dotaknili smo se tudi pomembnosti ustrezne preventive, ki ji je namenjen mesec november.

V Sloveniji pa ugotavljamo, da so učni načrti tako obsežni, da se po opažanju mnogih staršev velik del izobraževanja prenaša v popoldanski čas na domače naloge. O tem so v zadnjih tednih precej poročali tudi mediji. Pričakujemo, da bo minister sledil tem sporočilom in zavezi iz koalicijske pogodbe ter odprl široko razpravo o vsebinah izobraževanja, v kateri bo s predstavitvami izkušenj in pogledov staršev aktivno sodelovala tudi ZASSS.

 

Seminar s področja upravljanja in delovanja šolskih skladov

ZASSS je 13. novembra 2018 v organizaciji Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije in Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur izvedla seminar z naslovom »Upravljanje in delovanje šolskih skladov«. Sodelovalo je 21 udeležencev iz štirinajstih osnovnih šol.

Na seminarju so, tako kot je sedaj že običajno, sodelovali tudi ravnatelji in strokovni delavci šol, kar je razpravo obogatilo tako s primeri dobrih praks kot tudi s težavami, s katerimi se srečujemo deležniki pri delu s šolskimi skladi. Sklepna ugotovitev vodij seminarja je bila, da se je upravljanje in delo v skladih od prve izvedbe seminarja leta 2014 do danes močno izboljšalo in je primerov slabih praks med udeleženci vedno manj.

Zbiranje skupnih nabavnih cen DZ in drugih učnih gradiv

Delovna skupina za učna gradiva je do tega trenutka preko spletnega obrazca prejela podatke o cenah delovnih zvezkov v tekočem šolskem letu na 111 slovenskih šolah. Zbiranje podatkov bo potekalo še decembra in v prvih dneh januarja. Predstavniki svetov staršev v aktivih boste informacijo o tem dobili preko vodstev svojih aktivov. Analiza bo predvidoma opravljena pred spomladanskimi sejami svetov staršev in bo objavljena na istem mestu, kot dosedanjih sedem.

Napovedujemo

Posvet deležnikov glede učbeniške politike

19. decembra 2018 se bodo predstavniki ZASSS udeležili posveta deležnikov glede učbeniške politike, ki ga sklicuje minister za izobraževanje, znanost in šport.

Seminar o pristojnostih in delovanju svetov staršev

ZASSS bo januarja 2019 v organizaciji Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih OŠ izvedla seminar z naslovom: »Pristojnosti in delovanje svetov staršev«.

Razširjena seja Koordinacije

V januarju bo tudi razširjena seja Koordinacije, posvečena vsebinski pripravi na aprilsko posvetovanje in zasedanje Skupščine. Na izhodiščih dokumenta »Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva«, ki smo ga oblikovali na lanskem zasedanju, bomo definirali konkretne dejavnosti, s katerimi lahko ZASSS kot predstavnica staršev prispeva k usmerjanju razvoja slovenskega šolstva v pravo smer.

Prebrali smo

»Pri alkoholu je sistematičen pregled longitudinalnih študij pokazal, da so večji nadzor staršev nad otroki, kakovosten odnos med starši in otroki ter dobra splošna komunikacija pomembni varovalni dejavniki, ki vplivajo tako na začetek pitja alkohola kot na nižje ravni kasnejše uporabe alkohola med mladostniki (131). Čas, ki ga starši preživijo z otroki, vpliva na zamik začetka pitja alkohola, večja podpora, ki jo starši nudijo otroku, pa je povezana z nižjimi ravnmi kasnejšega pitja alkohola. Povezanost med konfliktom v družini in zgodnejšim začetkom pitja alkohola ter višjimi ravnmi kasnejšega pitja alkohola med mladostniki pa se je pokazala kot malo verjetna (131).«

Citirano iz: OD PRVEGA POSKUSA DO POGOSTE UPORABE TOBAKA, ALKOHOLA IN KONOPLJE MED MLADOSTNIKI V SLOVENIJI, Publikacija NIJZ.
131. Ryan SM, Jorm AF, Lubman ID. Parenting factors associated with reduced adolescent alcohol use: a systematic review of longitudinal studies. Aust N Z J Psychiatry. 2010;44:774–83..

Pogled čez mejo

Generalna skupščina in konferenca Evropske starševske zveze

16. in 17. novembra 2018 je v Bilbau v Španiji potekalo zasedanje Skupščine in mednarodna konferenca Evropske starševske zveze z naslovom »Pravičen dostop do izobraževanja - novi modeli, ki vključujejo vse otroke«. (Equitable access to education - new models to include all children)

Z obiskom dveh šol in preko vsebin konference je bil predstavljen tudi baskovski šolski sistem. Zanimivo je, da pouk poteka dvojezično, v baskovščini in španščini. Tuja jezika sta večinoma angleščina in francoščina. V Baskiji je večina šol javnih ali v javno zasebnem partnerstvu, le štiri so zasebne, kar je bistveno manj kot drugje v Španiji.

Baskovska vlada je za obdobje od 2013 do 2020 sprejela šolsko politiko, ki temelji na iskanju možnosti izboljšav v izobraževalnem procesu. Osnovno vodilo te prenove je, kako z novostmi v izobraževanju, ki ne temeljijo le na učenju na pamet, začeti spreminjati zastarel učni proces.

V iskanje rešitev so aktivno vključili družine in njihove vrednote, saj so predhodne raziskave vpliva domačega okolja na izobraževalni proces pokazale, da imajo družine s svojim socialno-ekonomskim ozadjem močan vpliv na uspeh posameznega otroka. Temu sledita izobraževalna politika (Politica educativa Basca) in kurikulum, ki je dovolj fleksibilen, da zaobjame predhodna znanja in vedenja ter prihodnje potrebe.

Učni načrti, podobno kot pri nas, določajo cilje, ki jih mora učenec doseči ob zaključku šolanja. Bolj pa je avtonomiji in iznajdljivosti učiteljev prepuščeno, na kakšen način bo šola pripeljala učence do teh ciljev.

Popolnitev upravnega odbora EPA

Po daljšem obdobju pogostejših sprememb v vodstvu Evropske starševske zveze so člani na tokratnem zasedanju z izvolitvijo dveh novih podpredsednikov popolnili upravni odbor. Predsednici Arji Krauchenberg in dosedanjim štirim podpredsednikom sta se pridružila Valerie Gardette iz Francije in podpredsednik ZASSS Boštjan Bobič Zabreščak.

Skupaj s televizijo

Že od začetka šolskega leta je vedno pogosteje slišati razprave o učnih načrtih v slovenskih osnovnih šolah. Vabimo k ogledu nekaterih prispevkov:

K povedanemu v prispevkih v ZASSS dodajamo, da je šolstvo družbeni projekt, ena najbolj pomembnih družbenih služb in ga kot takega ne bi smeli prepustiti v presojo le izvajalcem in odločevalcem ter upravljavcem. Starši kot skrbniki otrok, ki jim je šolski sistem namenjen, torej na nek način uporabniki tega sistema, smo poklicani in želimo sodelovati v razpravi o tem, kakšen izobraževalni sistem imamo, kakšnega bi želeli imeti in kako priti s točke, kjer smo zdaj, do želenega stanja.

Kaj lahko narediš za mir na svetu? Pojdi domov in ljubi svojo družino.

(Mati Tereza)

 

E-novice ste prejeli preko Koordinacije ZASSS.

© ZASSS | www.zasss.si