ZASSS

E-novice - februar 2016

Šolsko leto se počasi preveša v drugo polovico. Na pomembni prelomnici se bodo v tednih po informativnih dneh znašli tudi devetošolci oziroma maturanti. Želimo jim, da bi se pogumno soočili z izzivi in se odločili preudarno. Pri tem naj jih spremlja tudi modrost staršev.

Mesec februar na marsikateri slovenski šoli obeležijo kot mesec varne rabe interneta. Prav je, da se prizadevanjem šole pridružimo tudi starši. Vabimo vas, da si pogledate nekaj koristnih informacij, ki smo jih zbrali v tokratnih E-novicah.

 

Pomena varne rabe interneta se zavedamo tudi v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije. Zato se je Zveza lansko leto vključila v delo sveta Centra za varnejši internet. Center za varnejši internet in točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI od leta 2005 delujeta znotraj evropske mreže centrov za varnejši internet INSAFE.

Osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet je mednarodni dan varne rabe interneta, drugi torek v februarju. Že trinajsto leto na ta dan v več kot 100 državah potekajo dogodki, ki so namenjeni osveščanju o pomenu varne rabe interneta in mobilnih naprav.

V aktivnostih v okviru meseca varne rabe interneta letos sodeluje okoli 300 učiteljev in drugih strokovnih delavcev iz več kot 270 osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih zavodov. Je med njimi tudi vaša šola?

Vodstvenim delavcem šol (ravnateljem in pomočnikom ravnateljev) je bil namenjen izobraževalni seminar z naslovom »Problematika spletne varnosti v šolah – Smernice za vodstvo šol«, 11. februarja 2016.

V pomoč pri reševanju težav pri uporabi interneta in mobilnih naprav, s katerimi se srečujejo na šolah, bosta v kratkem na voljo dva priročnika. Dostopna bosta preko spleta.

K temu, da bo internet prijaznejši do vseh, pa najbolj prispevamo njegovi uporabniki. Vsi bi morali spoštovati tako svojo zasebnost kot tudi zasebnost drugih in skrbeti, da je internet prijazno okolje za vse uporabnike, od najmlajših do najstarejših.

Prav zato smo letos k osveščeni rabi in osveščanju mladih o varnosti na internetu povabljeni s sloganom »Prispevaj k prijaznejšemu internetu tudi ti!«. Še posebej smo k temu poklicani starši.

Napovedujemo

Seminar s področja pristojnosti in delovanja svetov staršev

ZASSS bo 7. marca 2015 izvedla seminar z naslovom »Obravnava poročil ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki«.

Zasedanje Skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije

Letošnje redno zasedanje Skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije bo v soboto, 2. aprila 2016.

V vednost

Vzgoja in izobraževanje otrok in mladih s posebnimi potrebami: problemi, dileme, rešitve

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije bo 4. marca 2016 organizirala strokovni posvet z delavnico »Vzgoja in izobraževanje otrok in mladih s posebnimi potrebami: problemi, dileme, rešitve«.

Prebrali smo

 • Zakaj je otrokom všeč Instagram?
 • Ali za Instagram velja omejitev glede najnižje dovoljene starosti?
 • Katerim tveganjem so izpostavljeni uporabniki Instagrama?
 • Na kakšen način je mogoče najboljše zagotoviti varnost otrok v storitvi Instagram?
 • Ali bi moral biti profil mojega otroka zaseben?

Odgovore na ta vprašanja in še marsikaj drugega lahko preberemo v Vodiču za starše o storitvi INSTAGRAM.

V vodiču najdemo koristne informacije in odgovore na najpogostejša vprašanja, ki jih zastavljajo starši o Instagramu. Poleg opisa aplikacije se v zloženki nahajajo tudi nasveti o zasebnosti na Instagramu, odgovornem objavljanju in nasveti, kaj storiti v primeru nadlegovanja.

Vir: Vodič za starše o storitvi INSTAGRAM

Pogled čez mejo

Evropska starševska zveza (EPA)

Evropska starševska zveza konec aprila organizira konferenco v Dubrovniku.

Na eni od delavnic bodo udeleženci izmenjali izkušnje na temo vključevanja staršev v osnovno šolstvo z vidika regulative in prakse. Vabimo vas, da nam posredujete vaše izkušnje na info@zasss.si. V pomoč vam posredujemo nekaj izhodišč:

 • Ali ste prejeli vse potrebne informacije o pristojnostih in nalogah sveta staršev ter postopkih izbiranja predstavnikov oddelkov?
 • Na kakšen način (v živo ili po e-pošti) se starši učencev posameznega oddelka dogovarjajo o temah, ki jih bo njihov predstavnik kasneje predstavil na sestanku sveta staršev?
 • Ali predstavnik v svetu staršev poroča staršem oddelka o razpravah in sklepih sastanka sveta staršev?
 • So zapisniki sestanka sveta staršev javni oziroma, ali se jih staršem, ki niso člani sveta staršev, posreduje po e-pošti?
 • Kako ocenjujete sodelovanje med šolo in starši? Kaj bi se dalo spremeniti, da bi bilo sodelovanje boljše?
 • Katere teme svet staršev obravnava na sestankih?
 • Ali šola upošteva predloge staršev?

Veseli bomo, če boste k sodelovanju uspeli povabiti tudi ravnatelje. V tem primeru bi k prešjnjim dodali še tile vprašanji:

 • Kakšen je odziv staršev na sastanke sveta staršev?
 • Ali svet staršev predlaga spremembe, vezane na kurikul?

Skupaj s televizijo

Praznovanju meseca varne rabe interneta se je pridružila RTV Slovenija, ki bo začela s predvajanjem izobraževalnih risank Ovce.sk, ki mlade osveščajo glede varne rabe interneta in mobilnih naprav

Vir: Dan varne rabe interneta

Pogovarjanje je bližina in toplina,

s pogovarjanjem smo družina in skupina.

S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta,

s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.

(Andrej Rozman Roza)

 

E-novice ste prejeli preko Koordinacije ZASSS.

© ZASSS | www.zasss.si